Ніжин

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми переживання життєвої кризи»

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Оргкомітет конференції запрошує науковців, практичних психологів, працівників системи освіти, аспірантів, студентів взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми переживання життєвої кризи», яка відбудеться 7-8 квітня 2011 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

V міжнародної конференції «Знаки питання в історії України: Україна на перехресті цивілізацій»,

Галузь: 

яка відбудеться 26-28 листопада 2009 року в м. Ніжині на базі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

[b]На конференції передбачається робота наступних секцій:[/b]

1. Українське суспільство в діалозі культур.
2. Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність.
3. Цивілізаційна спадщина: проблеми давньої та середньовічної історії України.
4. Українське етнічне розмаїття в історичній ретроспективі.
5. Україна між Заходом і Сходом: особистісний вимір.
6. Полісся у контексті україно-російсько-білоруських взаємин.
7. Україна на шляху європейської інтеграції.

Для участі в конференції необхідно [b]до 16 листопада 2009 р[/b]. надіслати заявку, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора та інформацію про особисту участь у роботі конференції.
Тексти доповідей та повідомлень обсягом від 6 до 12 сторінок, роздрукованих і набраних на дискету 3.5 дюйма в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервал 1,5, з полями 20 мм з усіх сторін, надіслати до 23 листопада 2009 р. або здати під час реєстрації.

Підписатися на RSS - Ніжин