екологія

VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2016»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2016» для молодих учених і студентів, яка відбудеться 10–11 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ (заочна форма участі) на базі природничого факультету та факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Напрями роботи конференції
-генетика та селекція рослин;
-імунулогія;
-клінічна медицина;
-біотехнологія
-біохімія та молекулярна біологія.

Чтв, 17/12/2015

Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ організовує Міжнародну наукову географічну конференцію «Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей».

Основні тематичні напрями та секції конференції:
1. Географія населення та соціальна географія.
2. Економічна географія.
3. Регіони та кордони.
4. Географія туризму.
5. Проблеми довкілля.

Чтв, 31/03/2016

Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей

Галузь: 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ організовує Міжнародну наукову географічну конференцію «Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей».

Основні тематичні напрями та секції конференції:
1. Географія населення та соціальна географія.
2. Економічна географія.
3. Регіони та кордони.
4. Географія туризму.
5. Проблеми довкілля.

Чтв, 31/03/2016

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології

VІІ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах»

Кафедра хімічної техніки і промислової екології НТУ ХПІ

Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТ

І У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення 5–6 листопада 2014 року

Робота конференції планується за такими напрямами:

Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних основ та відповідальності національної гуманітарно-технічної еліти (голова: Пономарьов Олександр Семенович, т. 707-64-90; секретар: Петренко Марія Володимирівна, моб. +380506692006). E-mail: mabez@mail.ru

2.Спадкоємність історичного досвіду як фактор соціального прогресу (голова: Ніколаєнко Віталій Іванович, т. 707-65-93; секретар: Савченко Леонід Петрович, т. 707-68-29). E-mail: leonid_ps@yahoo.com

3.Соціальна відповідальність бізнесу і сучасна цивілізація (голова: Архієреєв Сергій Ігорович, т. 707-69-49; секретар: Волоснікова Наталія Миколаївна, моб. +380637657555). E-mail: volosnikova@ukr.net

4.Механізми правової відповідальності як чинники забезпечення життєздатності громадянського суспільства (голова: Перевалова Людмила Вікторівна, т. 707-62-09; секретар: Гаряєва Ганна Михайлівна, т. 707-62-09).

Міжнародна конференція молодих вчених «Актуальні проблеми ботаніки та екології»

Галузь: 

Організатори конференції:
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Ужгородський національний університет.

Секції конференції:

1. Альгологія, мікологія, бріологія та ліхенологія.
2. Систематика та флористика судинних рослин.
3. Екологія рослин та фітоценологія.
4. Експериментальна ботаніка.
5. Історія ботанічної науки та етноботаніка.
6. Інтродукція рослин та ландшафтна архітектура.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ІІІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми гідроекології. Перспективи, шляхи, методи досліджень”

Галузь: 

Організатори:

 1. Національна академія наук НАН України
 2. Південний науковий центр НАН України
 3. Херсонська гідробіологічна станція НАН України
 4. Херсонська державна морська академія
 5. Херсонський національний технічний університет

Мета конференції: Аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі гідроекологічних досліджень, що дозволяють знайти шляхи раціонального використання наявного в гідросфері потенціалу.

Наукові напрямки роботи секцій:

 • Збалансоване функціонування і стратегія охорони біорізноманіття водних екосистем в умовах комплексного антропогенного впливу.
 • Радіонуклідне і хімічне забруднення.
 • Біопродуктивність і процеси формування якості води.
 • Фізіологічні, біохімічні, і біофізичні процеси у водних біосистемах різних рівнів організацій.
 • Екологічні та економічні засади розвитку іхтіології та рибництва.
 • Оцінка запасів, контроль і реалізація добутих об'єктів промислу.
 • Сучасні методи оцінки екологічного стану екосистеми.
 • Науково-технічні основи захисту та реабілітації водних екосистем.

VIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012»

Галузь: 

Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ) запрошує прийняти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012», яка відбудеться на базі кафедри «Хімія та інженерна екологія».

У програмі конференції для роботи відкриті наступні напрямки (секції):

Загальні питання екології

 • Основи екології
 • Екологія людини
 • Екологічна культура
 • Екологія міських систем

Екологічна безпека

 • Екобезпечне функціонування територій з різним рівнем антропогенного навантаження
 • Ресурсо- та енергозберігаючі технології у народному господарстві
 • Проблеми збереження біорізноманіття

Управління природоохоронною діяльністю

 • Стійкий розвиток екологічних систем
 • Економічні та правові аспекти природоохоронної діяльності
 • Екологічний менеджмент
 • Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

Інженерні рішення у охороні довкілля

 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Питання очистки промислових викидів

Сторінки

Підписатися на RSS - екологія