комп'ютерні технології

Науково-практична конференція "Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі"

Метою конференції є поширення теоретичного і практичного досвіду застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, розвиток актуальних напрямів інформатизації, обміну досвідом в галузі інформатизації з іншими вищими навчальними закладами, опублікування результатів наукових досліджень з інформатизації вищих навчальних закладів.

Втр, 22/11/2016

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

XI Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ_2010

Галузь: 

[b]ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]
1. Математичне моделювання фізичних та технологічних процесів і технічних систем.
2. Комп'ютерне моделювання імовірнісних процесів і систем.
3. Моделювання задач аеродинаміки і аероупругості.
4. Комп'ютерне моделювання випробувань літальних апаратів та їх систем.
5. Прикладна геометрія та комп'ютерні технології.
6. Прогнозування та запобігання техногенних та екологічних катастроф.

[b]Робочі мови конференції [/b]- українська, російська, англійська.

Для участі в конференції Вам необхідно до [b]15 березня 2010[/b] вислати за адресою:
доценту Литвиненко Олені Іванівні,
ХНТУ, кафедра прикладної математики і математичного моделювання,
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна.

1. рукопис статті, викладену відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р. та оформлену згідно з «Правилами оформлення тексту статті». Текст статті (4-5 повних стор) Представляється в електронному та друкованому вигляді (в 2-х примірниках). Анотації - українською (для громадян України), російською та англійською мовами;

2. CD / DVD диск з трьома файлами:

Підписатися на RSS - комп'ютерні технології