Черкаси

Міжнародна науково-практична конференція "Ефективне управління економікою: теорія і практика" 2013

Галузь: 

Інформуємо Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: теорія і практика», яка проводиться 4–5 жовтня 2013 року кафедрою економічної кібернетики Черкаським державним технологічним університетом.

На конференцію запрошуються студенти, науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції. За результатами роботи конференцій обов’язково усі матеріали будуть надруковані у збірнику тез доповідей, який кожен автор отримає поштою через тиждень-два після проведення конференції.

Організатори:
Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний технологічний університет
Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"
Бельцький державний університет ім. А.Руссо (Республіка Молдова)

Тематичні напрямки:
1. Економічна ефективність підприємств
2. Ефективний менеджмент
3. Теорія ефективної економіки

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні та моделюючі технології" 2013

Галузь: 

Інформуємо Вас, що 17-19 травня 2013 року в м. Черкаси відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні та моделю-ючі технології», яка відкриває актуальні напрямки в області інформаційних та моделюючих техно-логій. Для участі в конференції запрошуються нау-ковці, аспіранти, студенти, співробітники науко-вих установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Системне та прикладне програмне забезпечення
1. Методи підвищення ефективності програмного забезпе-чення.
2. Методи візуального (графічного) програмування.
3. Спеціалізовані програмні засоби моделювання.
4. Об’єктно-орієнтоване програмування моделюючих та керуючих систем.
5. Методи паралельного програмування, і програмування мультипроцесорних систем.

Секція 2. Моделюючі системи і технології
1. Проблеми моделювання динамічних систем.
2. Проблеми ідентифікації динамічних систем.
3. Моделювання технологічних процесів в промисловості.
4. Моделювання паралельних процесів і мультипроце-сорних систем.
5. Моделювання систем управління.

Секція 3. Штучний інтелект
1. Інтелектуальні бази даних і знань.
2. Методи штучного інтелекту в прогнозуванні та діагностиці.

Друга міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект - 2013"

Галузь: 

Організатор:
Черкаський державний технологічний університет
Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля

Конференція є другим міжнародним зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яке проводиться на базі Черкаського державного технологічного університету та Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, з метою вивчення передового досвіду розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері інтелектуальних обчислень.

Міжнародна науково-практична конференція "Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 23 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
- моделі розвитку економіки, організацій і управління підприємствами, галузями та комплексами;
- сучасний менеджмент: проблеми та перспективи;
- практичні аспекти менеджменту в ландшафтному дизайні;
- тенденції розвитку індустрії туризму і гостинності;
- фінансовий, інвестиційний та інноваційний менеджмент в економічних процесах;
- інформаційні технології та управління знаннями в соціально-економічних системах;
- маркетингові технології в менеджменті;
- проблеми та перспективи економічного розвитку підприємницьких структур;
- актуальні проблеми правового забезпечення розвитку менеджменту;
- теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку учасника, для публікування тез доповідей - рукопис тез, та сплатити організаційний внесок.
Дорога, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за власний рахунок.

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»

Галузь: 

Ш а н о в н и й к о л е г о !

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю", яку проводить кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного технологічного університету.
Метою конференції є обговорення проблем розвитку обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством відповідно до сучасних вимог розвитку економіки країни на основі ринкових відносин.
На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями:
1. Облік, фінанси і оподаткування
2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності
3. Регіональні проблеми економіки
4. Моделювання і прогнозування економіки

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Адреса Оргкомітету:
ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, м. Черкаси, б р. Шевченка, 460, індекс 18006.

Секретаріат конференції:

Міжнародна науково-практична конференція туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», яку проводить кафедра управління розвитком туризму Черкаського державного технологічного університету.
Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій щодо проблем розвитку та управління потенціалом підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

VI "Богданівські читання"

Галузь: 

10 грудня 2010 р. на базі Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбудуться VI "Богданівські читання", присвячені 415-й річниці від дня народження Богдана Хмельницького.

Напрямки роботи конференції:

Історія українського традиційного млинарства

Галузь: 

Дата проведення: 15.10.2009
Місце проведення: Україна, м. Черкаси

"Історія українського традиційного млинарства"
Інститут мистецтвознавства, етнології та фольклористики імені М. Рильського НАН Украни

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут історії і філософії - кафедра історії та етнології України

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Конгрес молодих учених Черкащини

Осередок наукового товариства ім. Т. Шевченка у Черкасах

проводять Перші міжнародні наукові читання “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО МЛИНАРСТВА”.

Читання відбудуться 15 - 17 жовтня 2009 року на базі Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Читання проходитимуть за такими напрямами:

1. Млинарство як складова української етнокультурної спадщини.

2. Охорона пам’яток традиційного млинарства в Україні та світі.

3. Технічно-конструктивні характеристики млинарства.

4. Сучасний стан традиційного млинарства та шляхи його збереження.

ІV Міжнародна наукова конференція "Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах"

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Четверта міжнародна наукова конференція
«Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень
у постсоціалістичних країнах»

Шановні вчені, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти!

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 23-25 вересня 2009 року проводить Четверту міжнародну наукову конференцію “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах”.
Основною метою конференції є: проаналізувати процеси ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах, обмінятися досвідом з питань досягнення позитивних результатів трансформації, розробити пропозиції щодо уникнення негативних соціально-економічних наслідків та усунення недоліків, що накопичились в ході ринкових перетворень.

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Відносини власності і соціально-трудові відносини в постсоціалістичних країнах.
2. Проблеми АПК і природокористування у перехідній економіці.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави"

Галузь: 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 5-6 червня 2008 року проводить конференцію „Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави“.

В ході конференції передбачена робота наступних секцій:

Загальні проблеми теорії, історії держави і права. Філософія права.
Сучасний стан та перспективи розвитку публічного права.
Актуальні проблеми розвитку приватного права.
Регламент роботи конференції:

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, білоруська, польська.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 5 червня з 8:00 до 10:00 за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 81, у вестибюлі навчального корпусу №1.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 квітня 2008 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

заявку (зразок заявки додається);
текст доповіді (загальний обсяг не більше 6 сторінок);
електронний варіант заявки та тексту доповіді (надаються електронною поштою за адресою: law(at)cdu.edu.ua ).
копію платіжного доручення.

Протягом 3 днів Ви повинні отримати на свій e-mail повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному випадку повторіть відправку чи зателефонуйте.

Сторінки

Підписатися на RSS - Черкаси