Міжнародна науково-практична конференція "Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 23 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
- моделі розвитку економіки, організацій і управління підприємствами, галузями та комплексами;
- сучасний менеджмент: проблеми та перспективи;
- практичні аспекти менеджменту в ландшафтному дизайні;
- тенденції розвитку індустрії туризму і гостинності;
- фінансовий, інвестиційний та інноваційний менеджмент в економічних процесах;
- інформаційні технології та управління знаннями в соціально-економічних системах;
- маркетингові технології в менеджменті;
- проблеми та перспективи економічного розвитку підприємницьких структур;
- актуальні проблеми правового забезпечення розвитку менеджменту;
- теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку учасника, для публікування тез доповідей - рукопис тез, та сплатити організаційний внесок.
Дорога, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за власний рахунок.
За результатами конференції буде публікуватися збірник тез доповідей.
Організаційний внесок складає 80 грн., для студентів - 60 грн.

Оплата участі:
Кошти надсилати: Отримувач: ТОВ ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" Код 14204539 МФО 354789 Р/р 2600700025653 в Черкаській філії АТ "Укрексімбанк" вул. Н. Левицького, 16, м. Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк тез (статті) із зазначенням прізвища автора).

Вимоги до оформлення тез на сторінці:
Тези доповіді коректорський (паперовий) та електронний варіант (до 3 стор. А4, кегль 14, інтервал 1,5, публікація за рахунок оргвнеску). Сторінки не нумерувати, слова не виділяти, рисунки не приймаються. Електронна версія: WORD 97-2003, брошура, Times New Roman, кегль 10, інтервал 1, поля 20мм. Зліва угорі - УДК, заголовок - від центру, справа, курсивом ПІБ, наук. ступінь, вчене звання, посада, заклад (без скорочень), далі текст, вирівнювання "по ширині". В кінці тексту тез три резюме (5-6 речень трьома мовами), список джерел (не більше 5-7).

Наукові статті (за бажанням) для друку в науковому журналі "Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту", зареєстрований ВАК України як фаховий, повинні відповідати вимогам ВАК. Публікація платна, 200 грн. за обсяг 0,5 авторського аркуша (20 000 символів). Обсяг статті 6-12 стор, кегль 14, інтервал 1. Вартість пересилки одного примірника поштою 20 грн.