Міжнародна наукова конференція "Місто-як-текст: літературні проекції"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

10-11 вересня 2009 року на базі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція
"Місто-як-текст: літературні проекції".

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференції:

1. "Міський текст" у вимірах теорії та історії літератури.
2. Образ міста: міф – історія – фантазія.
3. Прочитання локальних текстів: київського, львівського, римського, лондонського, паризького, московського, петербурзького та ін.
4. Опозиції "місто / село", "столиця / провінція" в літературі.
5. Репрезентація міських топосів у художніх творах (будинок, вулиця, храм, парк, ринок, цвинтар тощо).
6. Урбаністичний спосіб життя: соціально-психологічний вимір у літературі.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, болгарська, англійська.

Планується проведення круглого столу за темою конференції. Під час роботи конференції буде організовано презентацію найновіших наукових і навчально-методичних видань з філології. Про бажання взяти участь у презентації авторів просимо повідомити завчасно.

Для участі в конференції необхідно подати заявку до 30 червня 2009 року (звичайною або електронною поштою на адресу binfil@mail.ru, вказати в темі листа "Заявка на конференцію" та прізвище). Дискета з текстом, роздрукований текст доповіді у 2 екземплярах будуть збиратися під час роботи конференції, або їх можна надсилати до початку конференції. Матеріали конференції будуть видані протягом року в міжвузівському збірнику "Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство", який включено до переліку наукових видань за дозволом
ВАК України (Бюлетень ВАКу. – 2000. – №2. – С.74). Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.

Адреса оргкомітету:
Україна, 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української та зарубіжної літератури.

Телефони: (06153) 707-53, 709-29; (097) 517-19-23

E-майл: binfil@mail.ru