ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”, що відбудеться 29 вересня 2009 року на базі кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Передбачається робота секцій:

1. Особливості функціонування одиниць лексичного ладу сучасної української мови.
2. Сучасні граматичні тенденції в українській мові.
3. Проблеми термінології та ономастики.
4. Мовна норма й мовленнєва практика.
5. Функціонально-комунікативні вияви синтаксичних одиниць сучасної української мови.
6. Актуальні питання лінгвістики тексту.
7. Теоретична та практична стилістика сучасної української мови.
8. Дослідження з української діалектології.
9. Сучасні технології мовного навчання.

Робоча мова конференції – українська.
Для участі в конференції до 25 травня 2009 року необхідно надіслати: 1) заявку (зразок додається); 2) текст доповіді обсягом 3-4 сторінки з електронним варіантом; 3) рецензію наукового керівника; 4) 2 конверти зі зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).
Видання матеріалів конференції планується до початку її роботи.
Офіційні запрошення учасникам конференції розсилаються до 10 вересня 2009 року.
Вартість публікації становить 40 гривень.
Матеріали та кошти просимо пересилати на адресу: Сафоновій Наталії Миколаївні, вул. Москаленка, б. 11, кв. 85, м. Горлівка, Донецька обл., 84625.
Контактний телефон: 8-050-192-90-38.
Е-mail: sss261077@gmail.comЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. .
Проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення наукових статей

*
обсяг – 3-4 сторінки;
*
шрифт: Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; поля – зверху, знизу, справа, зліва 2 см; абзац – 1,5.
*
текст набирається без переносів;
*
сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті;
*
бібліографічні покликання в тексті беруться у квадратні дужки: перша цифра – номер джерела у списку, друга – номер сторінки; номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою, наприклад: [3, 165]; [3; 5];
*
приклади в статті виділяються курсивом;
*
після тексту статті через інтервал подається список літератури (ЛІТЕРАТУРА) в алфавітному порядку (обов’язково, оформлений за останніми вимогами ВАК);
*
стаття подається в електронному варіанті у форматі Word 6,0/7,0 (носій – CD); назви файлів лише латиницею мають відповідати прізвищу автора, наприклад: ivanov. doc, до якого додається роздрукований матеріал статті в одному примірнику;
*
до статті обов’язково додати рецензію наукового керівника;

Статті, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.
Сподіваємось на плідну співпрацю!

Зразок оформлення наукової статті

ЛЮБОВ ПАЦ
м.Горлівка

ЗАСОБИ ТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:
ВСТАВНІСТЬ І ВСТАВЛЕНІСТЬ

Серед синтаксичних інновацій, що визначають лінеарну структуру сучасного українського речення з виходом його в площину тексту, активно виявляють себе процеси, що водночас зумовлені, з одного боку, відхиленням від лінгвістичних закономірностей та норм, а з іншого, впливом ситуативно-прагматичних чинників [3, 165].
Підсумовуючи відоме в лінгвістиці, зауважимо кваліфікаційно-класифікаційні параметри вставних конструкцій:
1) вставні слова, словосполучення й речення не вводяться до складу базової одиниці традиційним сурядним чи підрядним зв’язком: Глянув угору – може, по сонцю визначить, де схід, де захід, бо йшов, либонь, зі сходу (І.Багряний. Тигролови).

ЛІТЕРАТУРА

1. Грамматика русского языка. Т.ІІ. Синтаксис. Ч.ІІ. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 440 с.
2. Николаева Т.М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.VIII. – М.: Прогресс, 1978. – С.5-43.

Зразок заявки прикріплено нижче

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Завантажити у форматі *.doc25 КБ