Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської та українського літературного процесу"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
"Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської
та українського літературного процесу",
що відбудеться 27-28 листопада 2008р. в Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича.
На конференції планується робота секцій: літературознавчої, лінгві¬стичної, історико-культурологічної та методико-педагогічної.
Для участі в конференції просимо подати заявку з темою та відомостями про доповідача (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адреса, телефон)
Матеріали конференції будуть надруковані за кошти авторів в «Науковому віснику» Чернівецького університету, який входить до переліку фахових видань ВАК України. Вартість однієї сторінки – 10 гривень.
Дискету і роздрук подати безпосередньо на конференції, витримавши такі вимоги: обсяг доповіді до 8 стор. у такому оформленні: у текстовому редакторі "Word", на аркушах формату А 4, шрифт -14 кегль, інтервал - 1,5. Поля: верхнє - 2, нижнє - 2, ліворуч - 3, праворуч - 1. Посилання в тексті давати в квадратних дужках, де перше число вказує номер посилання, а друге - сторінку джерела, звідки взято цитату [15, с. 445].
Через один рядок після основного тексту статті подається бібліографія в алфавітному порядку за зразком:
Література
Засенко О. Осип Маковей: життя і творчість. – К.: Дніпро, 1968. – 220 с.
Після «Літератури» через один рядок подається резюме англійською мовою:
Mykola Hujvaniuk
Bukovinian writers and Movement of Sichovi Stril’tsi in Bucovinian region
In this article on the basis of…
Це повідомлення чинне як офіційне запрошення на конференцію.
Дорога і проживання у готелі або в гуртожитку - за рахунок учасників конференції.
Наша адреса:
58000, м.Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2,
Університет, філологічний факультет,
Кафедра української літератури

Відповідальний секретар – к.ф.н, доц. Мельничук Ярослава Богданівна
Контактний телефон:
8 (0372) 58-48-36;
8 (03722) 3-37-49.