бухгалтерський облік

IІ Міжнародна науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”

Адреса: Чернігівський національний технологічний університет. Адреси: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Е-мейл Оргкомітету: kafoa.dtu@gmail.com

Організатори: Чернігівський національний технологічний університет Батумській державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія) Лодзький технічний університет (Польща)

 

Срд, 30/11/2016

Міжнародна науково-практична конференція "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи"

Тематичні напрями конференції:

1. Розвиток бухгалтерського обліку на мікро-, мезо- та макрорівнях. Перспективи впровадження МСФЗ,

2. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

3. Сучасні методики контролю та аналізу для обгрунтування управлінських рішень.

4. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології підготовки фахівців та оподаткування.

5. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту.

6. Організаційно-економічні засади розвитку світової та національної економіки.

Птн, 11/12/2015

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

Чтв, 26/11/2015

Видання колективної монографії "Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект"

Галузь: 

Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії.

Комплексна тема дослідження: "Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств"
державний реєстраційний номер 0110U000203.

Контрольні дати:
- формування авторського колективу - до 30.12.2012 р.
- надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до 31.03.2013р.
- розсилка монографії авторам - до 30.05.2013 р.

Заплановані розділи монографії:
1. Теоретичні і прикладні основи удосконалення організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах господарювання.
2. Сучасний стан та шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки.
3. Особливості аналізу діяльності підприємств різних галузей економіки.
4. Методологія і організація аудиту діяльності суб’єктів господарювання.

Підписатися на RSS - бухгалтерський облік