Чернігів

IІ Міжнародна науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”

Адреса: Чернігівський національний технологічний університет. Адреси: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Е-мейл Оргкомітету: kafoa.dtu@gmail.com

Організатори: Чернігівський національний технологічний університет Батумській державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія) Лодзький технічний університет (Польща)

 

Срд, 30/11/2016

I Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

Термін подання заявок: до 07.12.2015.

Дата початку: 11.12.2015.

Дата закінчення: 11.12.2015.

Область наук: Економічні.

Тип конференції: Міжнародні.

Адреса: Чернігівський національний технологічний університет. Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

E-mail Оргкомітету:
kafoa.dtu@gmail.com

Організатори:
Чернігівський національний технологічний університет Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія) Лодзький технічний університет (Польща)

Птн, 11/12/2015

Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
Чернігів, в. Гетьмана Полуботка 53

E-mail Оргкомитета:
axli@i.ua

Організатори:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Телефон / Факс:
+0380662236306

Вартість участі, проживання та харчування:
220 грн. для громадян України / 35 USD для негромадян

Конференція "Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері"

Галузь: 

Організатори:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Планується робота за напрямками:
1. Методологія сучасних міждисциплінарних студій
2. "Дух нової епохи" у дзеркалі мови
3. Одиниці мови та мовлення в аспекті лінгвосеміотики, лінгвокультурології, когнітивістики
4. Порівняльно-історичні та типологічні студії мовних систем у синхронії та діахронії
5. Типологія дискурсу та теорія комунікації у ХХІ ст.
6. Прикладна лінгвістика. Перекладознавство. Навчання іноземних мов.
7. Література зарубіжних країн: текст, жанр і стиль
8. Міжмовні та міжкультурні контакти у контексті цивілізаційних трансформацій
Реєстрація – 24.04.2014 з 9.00 до 10.00 на філологічному факультеті ЧНПУ (в. Гетьмана Полуботка, 53. Проїзд – до зупинки „Червоний міст” трол. №1,8,9, маршр. таксі 16, 30, 38, 39)
Порядок денний: 24.04.2014
10.00 – 13.30 - Пленарне засідання (Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.)
13.30 – 14.30 – Обід (включено в суму орг. внеску)
14.30 – 17.00 – Робота секцій (Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв., повідомлення – 5 хв.)
17.00 – 17.30 – Круглий стіл: підсумкове засідання

Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та попередніх економік»

Галузь: 

Наукові секції:
- економічна ефективність в умовах глобалізації;
- рефомування та ефективність національної економіки;
- рефомування та ефективність регіональної економіки;
- підвищення ефективності діяльності підприємств;
- економічна ефективність у економічній теорії;
- ефективність фінансово-інвестиційної діяльності;
- ефективний маркетинг;
- ефективне природокористування;
- моделювання та інформаційне забезпечення ефективного прийняття рішень;

Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі"

Галузь: 

Дата проведення: 16.07.2009
Місце проведення: Україна, м. Чернігів

"Матеріальна та духовна культура Південної Русі"
Інститут археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка спільно з Інститутом археології НАН України

16 – 19 липня 2009 року в Чернігові та Шестовиці

проволять Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі", присвячений 100-річчю В. Й. Довженка.

Робочі мови семінару – українська, російська, англійська та інші європейські.

Тексти доповідей обсягом 10 – 12 стор., надрукованих 14 шрифтом Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 або Word 7.0), на папері формату А 4, подавати до 1 травня 2009 р. Можливі графічні ілюстрації. Інтервал – півтора. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва – 35 мм, справа – 10 мм. Посилання на літературу та джерела – в кінці тексту (не в автоматичному, а в текстовому режимі).

Підписатися на RSS - Чернігів