м. Київ

Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом» 2014

Галузь: 

Запрошуємо відвідати 11-12 квітня 2014 р. у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» ІІІ Міжнародну наукову конференцію «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячену 95-літтю від дня народження видатного історика і мовознавця Омеляна Пріцака. До участі в конференції запрошуються історики, філологи, культурологи, археологи, етнологи, філософи, політологи, сходознавці.

Напрями роботи конференції:

 • Історія України в контексті західних і східних цивілізацій;
 • Давні культури та Україна;
 • Київська Русь в євразійському просторі;
 • Слов’яно-тюркські культурно-історичні взаємини;
 • Етномовні процеси між Сходом і Заходом;
 • Українська мова й сучасний світ;
 • Мови та культури Далекого Сходу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Дедлайн (подання заявок на участь): 31 січня 2014 р.

У межах конференції відбудеться круглий стіл на тему «Колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА: стан і перспективи розвитку».

Телефони для довідок: +38 (044) 417-31-13; +38 (097) 898-33-01 (Сидорчук Таїсія Михайлівна);

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»

Галузь: 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Запрошуємо вас до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», яка відбудеться 17–18 квітня 2014 р.

Планується робота секцій:

теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
теорія й історія журналістики і видавничої справи: актуальні проблеми функціонування ЗМІ та книговидання в Україні;
зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-комунікаційні технології;
трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв та інших соціально-культурних закладів;
документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному науковому просторі;
види мистецтва (музика, хореографія, театр, кіно та ін.) як засоби масової комунікації;
соціальні комунікації в культурних індустріях: теорія та практика гостинності в готельно-ресторанному й туристичному бізнесі;
інформаційні комунікації в сучасному суспільстві (комп’ютерні науки).

Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції conf.rtf.kpi.ua з 10 до 16 березня 2014 року.

Основна мета конференції — презентація та обговорення науково-технічних досягнень, сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайня-тих в сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем, а також обмін науково-практичним досвідом.

Напрями роботи конференції:

 • Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці;
 • Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка;
 • Теорія та практика радіовимірювань;
 • Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка;
 • Телекомунікація, радіолокація, навігація;
 • Радіоелектроніка біомедичних технологій;
 • Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка;
 • Захист інформації;

Дедлайни: до 16 лютого 2014 року.

ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні»

Галузь: 

У м. Києві за адресою вул. Кудряшова, 8, каб. 311 буде проходити ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні».

Робота конференції відбуватиметься за напрямами:

Конституційне, міжнародне, адміністративне, кримінальне, цивільне, житлове, господарське, земельне, сімейне, екологічне право; адміністративний, кримінальний, цивільний, господарський процес; криміналістика; кримінологія.

Мова конференції: українська.

Звертаємо вашу увагу, на те, що перевага у опублікуванні тез доповідей учасників конференції у збірнику матеріалів, буде надаватись особам, які особисто візьмуть участь у конференції. Максимальна кількість публікацій у збірнику матеріалів не перевищує 150 тез.

Організатори: Міністерство науки та освіти України Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Київська міська організація Союзу юристів України «Платформа «Діалог Євразії» в Україні Український фонд науково-економічного та юридичного співробітництва.

тел. (067) 7016329; (044)2456794

E-mail Оргкомітету: Lovyak_sveta@mail.ru

Міжнародна конференція «Розвитку науки на сучасному етапі»

Галузь: 

Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками, концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та установи. Мови конференції: українська, російська, англійська. Форма проведення конференції: заочна.

Семінар DAAD "Дослідницький ландшафт Німеччини"

19.10.2012 Німецька служба академічних обмінів (DAAD) запрошує молодих та досвідчених вчених, до участі у семінарі «Дослідницький ландшафт Німеччини», що відбудеться у НТУУ «КПІ» о 9.00.

Учебный визит в международные организации

Галузь: 

Фундация Экономических Инициатив

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ВИЗИТЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 2012 (8 июля – 19 июля 2012)

Главная цель поездки – не только продемонстрировать функционирование научных и промышленных институций, но и получить новые знания, сравнить уровень научного и технологического развития и культуры населения.

В программу ознакомительного визита входит посещение Вроцлавского университета (Вроцлав, Польша), Завод Skoda (Прага, Чехия), Музей-пивоварня компании «Pilsner» (Пльзень, Чехия), Университет Вебстера (Вена, Австрия), ООН (Вена, Австрия),Дунайской комиссии (Будапешт, Венгрия).

Конкурсный отбор участников учебного визита будет проводиться по мотивационным письмам, которые должны быть направлены на электронную почту мероприятия до 30 апреля (включительно). Письмо должно содержать ФИО, контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) и обоснование желания кандидата принять участие в учебном визите в международные органы. Формат файла с письмом: .doc, .docx, .rtf. Объем письма – не более 150 слов.

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених 2-3 грудня 2011 р., м. Київ «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Галузь: 

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

2-3 грудня 2011 р., м. Київ

«Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо¬міч¬ний простір

Міжнародний форум експертів та молодих лідерів "Міжнародне молодіжне співробітництво: Реформування економіки України. Ліберальний підхід"

Галузь: 

Участь візьмуть 40 представників громадських, політичних, неурядових, науково-дослідних та урядових економічних організацій з 9 країн. Форум є місцем для роздумів та обговорення важливих проблем і викликів для України на шляху її реформування, співробітництва з країнами Європи та СНД та особливу роль молодого покоління в процесі соціально-економічних перетворень.

Форум стане платформою для співпраці між організаціями країн Східної та Західної Європи. Молоді лідери візьмуть участь у дискусіях, воркшопах, економічних іграх. Буде здійснено інформаційний обмін, що стосується соціальних заходів, проектів, можливих програм міжнародної співпраці. Форум надасть простір для думок, суджень і бачення молодого покоління європейців та українців на істотні проблеми в економіці Україні в даний час.

Цільова аудиторія: іноземні економісти, українські експерти, представники Міністерства економіки та бізнесу, іноземні та українські молоді лідери.

Країни: Бельгія, Білорусь, Литва, Німеччина, РФ, Словенія, США, Туреччина, Україна

Мета: створити ідею для майбутнього розвитку України

Події заходу:

IV Щорічні судові дебати з цивільного права та процесу

Галузь: 

12-13 березня 2011 року в стінах Національного університету «Києво-Могилянська академія» пройдуть IV Щорічні судові дебати з цивільного права та процесу України. Організатором заходу є Студентське наукове товариство правників НаУКМА «Scholaris».

Судові дебати з цивільного права та процесу України – це щорічні змагання між командами вищих навчальних закладів України. Вони проходять на зразок всесвітньо відомих moot courts, які покликані відтворити специфіку проведення справжніх судових засідань. Тобто перед студентами стоять ті ж завдання, які чекають на юристів в їхній практичній діяльності: підготовка процесуальних документів, виголошення судових промов, участь у судовому процесі тощо.

Оцінюють змагання суддівські колегії, що складаються з професійних юристів-практиків із провідних юридичних фірм.

Судові дебати традиційно складаються із письмового та усного турів. Для того, щоб отримати право брати участь в усному турі Дебатів, необхідно:
• Не пізніше 6 лютого 2011 р. надіслати заявку про участь на адресу електронної скриньки організаторів та до 11 лютого 2011 р. включно сплатити організаційний внесок;

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Київ