маркетинг

II Міжнародна науково-практична конференція: «Інноваційна економіка»

Прийом матеріалів (включно): до 07 жовтня 2016 р.
Розміщення електронної версії збірника: до 17 жовтня 2016 р.
Розсилання друкованих збірників авторам: до 22 жовтня 2016 р.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Птн, 07/10/2016

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015)

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект" (EEMA KNLU 2015), яка відбудеться 27 березня 2015 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

Птн, 27/03/2015

Кафедра "Економіки та маркетингу" НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра "Економіки та маркетингу" НТУ ХПІ

Сьогодні кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Маркетинг» денне та заочне відділення. Якісну підготовку за цими напрямами забезпечують висококваліфікований професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал.

Тут ви знайдете інформацію про роботу кафедри, дисциплінах і викладачах, а також відомості про надходження та навчання: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/golovna-2/

І Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у І Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект», яка відбудеться 27 березня 2014 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

1. Сучасний вектор розвитку України: тенденції, ризики та перспективи.
2. Управління маркетинговими проектами.
3. Інформаційні технології в маркетингових дослідженнях. Цифровий маркетинг.
4. Маркетингові комунікації та зв’язки з громадськістю.
5. Тенденції розвитку ринку подорожей та туризму. Місце України в міжнародній туристичній кооперації. Маркетингові технологій в туристичній сфері.
6. Продовольча та екологічна безпека в умовах сталого розвитку. Логістика.
7. Маркетинговий менеджмент: сучасна теорія і практика.
8. Проблеми формування та розвитку комплексної системи менеджменту функціональних сфер: виробництво, інновації, реклама, фінанси, логістика, персонал;
9. Методика викладання менеджменту та маркетингу: інноваційні технології.
10. Формування інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

«Оценка и планирование развития экономического потенциала компаний в эпоху рыночных отношений»

Галузь: 

XIX Международная научно-практическая конференция для
студентов, аспирантов и молодых ученых

«Оценка и планирование развития экономического потенциала компаний

в эпоху рыночных отношений»

Дата проведения: 26.10.2013г.

Аналитический центр «Экономика и финансы» приглашает Вас принять участие в конференции, ставя целью её проведения, обсуждение и поиск решений актуальных проблем современной экономической науки. Научное развитие и технологический прогресс способствует формированию нового экономического мышления и новых научных теорий. Публикация результатов исследований является чрезвычайно важным инструментом в отображении и мотивации роста научного потенциала. Формируются множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого пристального внимания научной общественности.

В программе конференции планируются секционные заседания по следующим направлениям:

Экономическая теория.
Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI веке.
Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів "Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі"

Галузь: 

Житомирський державний технологічний університет запрошує взяти участь у конференції "Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі", що відбудеться у Житомирі 14.11.2013 року.

Адреса:
10005, Україна, м. Житомир, вул. Черняховського, 103

E-mail Оргкомитета:
kmoa_ztu@ukr.net

Дедлайн:09.11.2013

Контактна особа:
Осовська Наталія Сергіївна

IV Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», яка відбудеться 20 грудня 2013 року.

Інноваційним у проведенні конференції є орієнтованість на використання сучасних інформаційних технологій та можливостей мережі Internet.

Форма участі - дистанційна. Учасникам пропонується обговорення результатів в on-line- режимі (через форум наукової конференції). Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається.

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на web-сторінці форуму: http://hpi.kh.ua/ За результатами роботи конференції випускається друкована збірка тез доповідей та програми конференції (після проведення конференції у режимі Internet).

Дедлайн: 15.12.2013

E-mail Оргкомитета:
hpikonf.orgkomitet@gmail.com

Організатори:
НТУ «ХПИ»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Менеджмент підприємств та управління персоналом.
2. Економіка підприємства та маркетинг.
3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності.

XIV Международная научно-практическая конференция длястудентов, аспирантов и молодых ученых «Оценка и планирование экономической деятельности субъектов рыночных отношений: вызовы и решения »

Галузь: 

XIV Международная научно-практическая конференция длястудентов,
аспирантов и молодых ученых

«Оценка и планирование экономической деятельности субъектов рыночных отношений:

вызовы и решения »

Дата проведения: 12.10.2013г.

Загрузить информационное письмо doc

Центр экономических исследований (ЦЭИ) рад приветствовать участников третьей международной экономической конференции! Проведения конференции с публикацией научных трудов участников проводится, для того чтобы ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к научным информационным ресурсам России и мира. ЦЭИ стремится представить научную среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения.

В программе конференции планируются секционные заседания по следующим направлениям:

Экономическая теория.
Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI веке.
Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).

Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних економічних відносин" 2013

Галузь: 

Центр економічних досліджень та розвитку запрошує взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних економічних відносин"

Тематичні напрямки:
1. Економічна теорія.
2. Світова економіка.
3. Менеджмент.
4. Маркетинг.
5. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
6. Регіональна економіка.
7. Логістика.
8. Економіка народонаселення і демографія.
9. Економіка та управління якістю.
10. Економічна безпека.
11. Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
12. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
13. Економіка праці та управління персоналом.
14. Бухгалтерський облік та аудит.
15. Фінанси та податкова політика.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Останній день подання матеріалів: 4 жовтня2013 року

Форма участі: дистанційна

Умови участі:
Заповнити форму заявкина участь у конференції в on-line режимі, на яка міститься на офіційному сайті Центру економічних досліджень та розвитку, у розділі "Конференція"

Міжнародна конференція «Маркетинг в процесі інтернаціоналізації ринку» 2013

Галузь: 

Кафедра маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» спільно із кафедрою маркетингу Університету Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща) запрошують на Міжнародну конференцію «Маркетинг в процесі інтернаціоналізації ринку», яка відбудеться 26–28 вересня цього року у Львові.

Метою конференції є презентація результатів досліджень, взаємний обмін поглядами та думками щодо стратегії міжнародного поширення маркетингу.

Сторінки

Підписатися на RSS - маркетинг