економіка

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління»

Галузь: 

Мета конференції – обговорення актуальних питань, пов’язаних із сучасними проблемами та механізмами фінансового управління, та розробка науково-практичних рекомендацій щодо вирішення існуючих проблем.

Секції конференції:
Секція 1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку бюджетної політики.
Секція 2. Розвиток податкового інструментарію стимулювання соціально-економічних процесів.
Секція 3. Проблеми та напрями реалізації монетарної та грошово-кредитної політики.
Секція 4. Механізми фінансового управління на макрорівні.

Організатори:

ІІI Всеукраїнська науково-практична заочна конференція "«Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції
«Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Місце та час проведення конференції: м. Миколаїв, 12-13 грудня 2013 р.

прийом матеріалів — до 11 грудня 2013 р.
прийом оплат — до 12 грудня 2013 р.
публікація та розсилка збірників авторам — грудень 2013 р.

Секції конференції

1. Бухгалтерський облік та аудит, статистика
2. Економічні науки та менеджмент
3. Інновації в економіці та управлінні
4. Математичні та інструментальні методи економіки
5. Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації
6. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
7. Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів
8. Сучасний менеджмент і маркетинг
9. Сучасний розвиток і проблеми економічної теорії та практики
10. Фінанси, грошовий обіг і кредит
11. Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право
12. Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства
13. Господарське право та господарський процес
14. Державне будівництво та захист конституційних прав громадян

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2013)»

Галузь: 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видання сбірки тез та колективної монографії.

Основні тематичні напрямки конференції (секції):
1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту таекономічного аналізу: національна та світова практика.
2. Математичні моделі та інформаційні технології ви економіці.
3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.
4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.
6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
9. Проблеми управління розвитком соціально- економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .

Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України"

Галузь: 

Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України" буде проходити за адресою 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9

Робочі мови конференції
українська, російська, англійська

Організатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Академія наук суднобудування України
Академія економічних наук України
Миколаївське територіальне управління ДКЦПФР
Міжнародна компанія Teletrade – представництво у Миколаєві ПРАТ СК «Альфа стахування».

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів "Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі"

Галузь: 

Житомирський державний технологічний університет запрошує взяти участь у конференції "Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі", що відбудеться у Житомирі 14.11.2013 року.

Адреса:
10005, Україна, м. Житомир, вул. Черняховського, 103

E-mail Оргкомитета:
kmoa_ztu@ukr.net

Дедлайн:09.11.2013

Контактна особа:
Осовська Наталія Сергіївна

IV Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», яка відбудеться 20 грудня 2013 року.

Інноваційним у проведенні конференції є орієнтованість на використання сучасних інформаційних технологій та можливостей мережі Internet.

Форма участі - дистанційна. Учасникам пропонується обговорення результатів в on-line- режимі (через форум наукової конференції). Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається.

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на web-сторінці форуму: http://hpi.kh.ua/ За результатами роботи конференції випускається друкована збірка тез доповідей та програми конференції (після проведення конференції у режимі Internet).

Дедлайн: 15.12.2013

E-mail Оргкомитета:
hpikonf.orgkomitet@gmail.com

Організатори:
НТУ «ХПИ»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Менеджмент підприємств та управління персоналом.
2. Економіка підприємства та маркетинг.
3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності.

XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми"

Галузь: 

Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Фінансовий та банківський менеджмент: досвід та проблеми», що відбудеться в Донецьку.

E-mail Оргкомитета:
ycsr@mail.ru

Організатори:
ДонНУ

Телефон / Факс:
т. 062-338-41-17, 062-381-39-20 Факс 062-338-42-42

Дедлайн: 20.10.2013

ХXX Міжнародна науково-практична конференція. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ

Галузь: 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

Міжнародна науково-практична конференція "Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи"

Галузь: 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана запрошує взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи»

Адреса:
03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, 3 корпус, ауд. 038, кафедра банківських інвестицій

E-mail Оргкомитета:
konf_kneu_invest@ukr.net

Телефон / Факс:
38 (044) 371-62-65, 371-61-61

Вартість участі, проживання та харчування:
для науково-педагогічного персоналу КНЕУ – 50 грн. - для решти учасників - 150 грн.

Тематичні напрями роботи конференції:

    Фінансово-кредитні важелі та інструменти стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку України;
    Ресурсний потенціал фінансово-кредитних установ у забезпеченні інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання;
    Інноваційні форми та фінансові інструменти активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
    Національні особливості фінансування розвитку людського капіталу в глобальному конкурентному середовищі.

Дедлайн: 11 жовтня 2013

Міжнародна науково-практична конференція "Ефективне управління економікою: теорія і практика" 2013

Галузь: 

Інформуємо Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: теорія і практика», яка проводиться 4–5 жовтня 2013 року кафедрою економічної кібернетики Черкаським державним технологічним університетом.

На конференцію запрошуються студенти, науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції. За результатами роботи конференцій обов’язково усі матеріали будуть надруковані у збірнику тез доповідей, який кожен автор отримає поштою через тиждень-два після проведення конференції.

Організатори:
Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний технологічний університет
Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"
Бельцький державний університет ім. А.Руссо (Республіка Молдова)

Тематичні напрямки:
1. Економічна ефективність підприємств
2. Ефективний менеджмент
3. Теорія ефективної економіки

Сторінки

Підписатися на RSS - економіка