Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з прав людини

Розділ: 

Українська молодіжна фундація політико-правових досліджень “МАТЕЗІС” ОГОЛОШУЄ про початок проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з прав людини.

Термін подачі робіт – до 15 квітня 2008 року.

До участі у Конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів України, а також молоді вчені віком до 35 років.

ТЕМАТИКА Конкурсу:
1. Права власності в системі соціально-економічних прав. Соціально-історичні передумови їх виникнення і становлення.
2. Співвідношення соціально-економічних та громадянсько-політичних прав людини: в чому відмінності і що важливіше.
3. Які процесуальні гарантії захисту і здійснення прав і свобод людини закріплюють українська Конституція і чинні закони і чи достатньо їх для того, аби механізм реалізації прав і охорони законних інтересів громадян працював на практиці?
4. Які соціальні стандарти мають запрацювати в Україні, аби НАТО та ЄС перетворилися із віддаленої соціальної перспективи на політичну реальність українського суспільства?
5. Чи може держава забезпечити своїм громадянам соціально-економічні права виключно політичними методами і чи здатна вона гарантувати їх безумовність тоді, коли виникає проблема виконання стратегічних завдань за рахунок коштів, призначених для забезпечення реалізації суспільних інтересів?
6. Що треба зробити для того, аби право приватної власності в Україні дійсно стало непорушним?
7. Чи існує в Україні соціальна дискримінація за будь-якою ознакою? Які українські закони і в який спосіб захищають від неї людей та як з дискримінацією боролися і ведуть боротьбу сьогодні у світі?
8. В яких формах може проявлятися дискримінація людини і соціальних спільнот? Чи мали місце приклади такої дискримінації в сучасній Україні?
9. Якими засобами захищається глобальний світ і окремі його частини від зловживань і обмежень, які посягають на права і свободи людини та нівелюють їх соціальне призначення? Що Ви можете запропонувати для того, аби уроки дискримінації, які вже засвоїв світ у минулому, більше ніколи не повторювалися у віддаленому майбутньому?
10. Що потрібно зробити для того, аби права і свободи людини і громадянина завжди залишалися найбільшою соціальною цінністю у державі, що здійснює свою політику правовими засобами?

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
У своїй науковій роботі кожен учасник Конкурсу може розкрити одну або одночасно декілька тем із поданого переліку. Також учасник може подати на Конкурс кілька наукових робіт, в кожній з яких розкриватиметься одна тема.
Наукова робота на Конкурс може бути подана українською або російською мовою. Мова роботи не впливає на її оцінювання.
Робота повинна відповідати тематиці Конкурсу. Обсяг роботи не може перевищувати 3500 слів. Робота має складатися з титульного листа (де вказуються ПІБ конкурсанта і назва роботи) та власне тексту наукової роботи (твору-есе). У тексті роботи не повинно міститися жодних позначок і даних, які б вказували на особу автора роботи та навчальний заклад, в якому він навчається. Конкурсна робота повинна супроводжуватися переліком використаної літератури з відповідними посиланнями.
Роботи мають бути оформлені у текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .doc), шрифт – Times New Roman, кеґль – 12, полуторний міжрядковий інтервал.

КРИТЕРІЇ оцінювання
Враховуватиметься актуальність поданого матеріалу, глибина дослідження проблеми, аргументованість наведених суджень, логіка і повнота викладу, практичний характер наведених у роботі висновків і пропозицій.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Для участі у Конкурсі Ви маєте надіслати не пізніше 15 квітня 2008 року (включно) свою конкурсну роботу (роботи) разом із заповненою Заявкою (анкетою) учасника Конкурсу (форму заявки див. на сайті www.mathesis.org.ua)
Заявки на участь у Конкурсі та конкурсні роботи надсилайте електронною поштою: konkurs_mathesis@ukr.net або на поштову адресу: 54025 м. Миколаїв, пр. Парусний, 9-Б/81 з приміткою “На Конкурс”.

Підведення підсумків і нагородження переможців
Результати Конкурсу та імена фіналістів будуть оголошені наприкінці травня 2008 року.
Переможці Конкурсу будуть нагороджені дипломами і грошовими преміями:
За І місце – 1500 грн.
За ІІ місце – 1000 грн.
За ІІІ місце – 500 грн.
Кожен учасник Конкурсу одержить від Оргкомітету сертифікат про участь у Конкурсі.

З будь-якими питаннями щодо умов Конкурсу та участі у ньому звертайтеся до Оргкомітету Конкурсу електронною поштою: mathesis@ukr.net або шукайте на сайті www.mathesis.org.ua