Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі"

Розділ: 

Дата події: 

Середа, 23 Листопад, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошення

Шановні юристи! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "АКВІТАС" 23 листопада 2016 р. буде проводитись міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему:

" Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі "

Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 23 листопада 2016 року включно.

Збірник тез наукової інтернет-конференції включається до наукометричної бази даних "Російський Індекс Наукового Цитування (РІНЦ) / Russian Science Citation Index (RSCI)".

Адреса сайту www.lex-line.com.ua

Планується робота за секціями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права; 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право; 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право; 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право; 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право; 6. Трудове право та право соціального забезпечення; 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право; 8. Фінансове право. Банківське право; 9. Господарське право. Господарське процесуальне право; 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура; 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право; 12. Медичне право.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська та польська.

Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках конференції. Конференція містить секції виключно юридичного спрямування. Доповіді розміщуються на вищезазначеному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Учасникам видаються сертифікати про участь в конференції.

З матеріалами конференції зможе ознайомитись кожен користувач мережі Internet будь-якої країни світу.

Вартість публікації у збірнику тез доповідей для учасників з України складає 40 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4149 4978 2392 3927 Русенко С. Я. (ІПН 3040403057).

Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 3 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за пересилку збірника та сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється міжнародним грошовим переказом через платіжні системи: UNIStream; Western Union; PrivatMoney; Золота Корона; Coinstar - Одержувач: Святослав Русенко (Sviatoslav Rusenko). Або в доларах через електронні валюти WebMoney гаманець Z426828709663 або через PerfectMoney гаманець U11220920. При переказі електронних грошей обов'язково вкажіть прізвище відправника.

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;

Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: lex-line@ukr.net.

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та сертифікати надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням). Приклад заповнення знаходиться на сайті.

Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового керівника.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon zaproshennya_yur_7.doc52.5 КБ