„Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції

„ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”,

яка відбудеться 24 квітня 2009 року у м. Києві.

Робота конференції буде організована за наступними напрямками

- Психолого-педагогічна фасілітація і екофасілітація в умовах перехідного періоду (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин)

- Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – к. псих. н., професор О.І. Бондарчук).

- Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку (керівник – д. псих. н., професор Л.М. Карамушка).

- Самопроектування професійного зростання фахівця (керівник – д. псих. н., професор Н.Ю. Волянюк).

- Економічна культура особистості як фактор її професійної діяльності (керівник – д. псих. н., професор В.В. Москаленко).

- Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку освітньої діяльності у вищій школі (керівник – д. пед. н., професор В.С. Маслов).

- Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів (керівник – к. пед. н., доцент Є.Р. Чернишова).

- Майстер-клас. Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасілітативний підхід (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин).

· Організаційний внесок за участь у конференції (100 грн.) сплачується під час пред’явлення статті. Матеріали учасників не рецензуються і не повертаються авторові.

· Передбачена публікація статей у фаховому виданні, затвердженому ВАК України.

· Статті мають бути оформлені відповідно до вимог ВАК України.

· Заявки на участь у конференції та статті (у друкованому (1 екземпляр), та у електронному варіантах) обсягом 10 - 12 сторінок, з текстом українською мовою, приймаються за адресою Оргкомітету не пізніше 15 січня 2009 року.

· Вартість публікації: 15 гривень за 1 сторінку. Оплата поштовим переказом не приймається.

При підготовці статті просимо дотримуватися наступних вимог:

Текст статті має бути набраним на комп’ютері, записаним на дискеті та надрукованим у одному екземплярі на папері формату А4 шрифтом Times New Roman №14 (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 2,5, справа – 2,0, зверху – 2,0, знизу – 2,0). Назва – великими літерами, у лівому верхньому куті над назвою вказати ініціали та прізвище автора, наукову ступінь, вчене звання, посаду. До статті додати три анотації з ключовими словами: українською, російською, англійською мовами.

Адреса Оргкомітету:
Університет менеджменту освіти АПН України,
Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології,
м. Київ, 04053, вул. Артема, буд. 52-А, кімн. 410,
Контактні телефони: (044) 481-38-19;
Контактна особа – Брюховецька Олександра Вікторівна, тел. 8-050-221-68-72.
E-mail: Lesiy777@mail.ru

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Завантажити зразок заявки37.5 КБ