Новий "Порядок присудження наукових ступенів..."

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

24 липня 2013 року затверджено новий "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання.....". Ознайомитися можна тут:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

Я уважно перечитав. Якщо відкинути деякі екзотичні випадки, а брати до уваги те, що нас зазвичай цікавить, то там є тільки таке нове у порівнянні з попереднім Порядком

Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації.
Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для захисту не більш як п’яти дисертацій.
Захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь більше половини присутніх на засіданні членів спеціалізованої вченої ради - доктори наук з кожної спеціальності, за якою виконано дисертацію.
Спеціалізована вчена рада у місячний строк після захисту дисертації надсилає: адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з питань освіти електронний примірник заповненої облікової картки дисертації за встановленою формою та електронний примірник дисертації; ......... Після прийняття МОН рішення про видачу диплома доктора, кандидата наук: .......електронний примірник облікової картки дисертації за встановленою формою адміністратором (розпорядником) Єдиної державної електронної бази з питань освіти надсилається Українському інституту науково-технічної та економічної інформації. {тобто картки возитимемо не в УкрІНТЕІ, а в цю якусь нову структуру, яка потім передасть в УкрІНТЕІ}
Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома доктора, кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.