дисертація

Проект нових вимог до оформлення дисертацій

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

З'явився проект нових вимог до оформлення дисертацій
https://drive.google.com/file/d/0B8VqPLT5oQnTM1pLMzlhUjR5U3M/view?pref=2&pli=1

Ще не розбирався, які новації сказати не можу.

Дисертації та автореферати НТУ ХПІ

Новий "Порядок присудження наукових ступенів..."

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

24 липня 2013 року затверджено новий "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання.....". Ознайомитися можна тут:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

Я уважно перечитав. Якщо відкинути деякі екзотичні випадки, а брати до уваги те, що нас зазвичай цікавить, то там є тільки таке нове у порівнянні з попереднім Порядком

Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації.
Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для захисту не більш як п’яти дисертацій.
Захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь більше половини присутніх на засіданні членів спеціалізованої вченої ради - доктори наук з кожної спеціальності, за якою виконано дисертацію.

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЛІТНАРОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

13. 00. 04 – Теорія та методика професійної освіти

Дисертація на здобуття вченого ступеня
доктора педагогічних наук

Науковий консультант:А.С.Дем’янчук,
доктор педагогічних наук, професор

Рівне, 2009
Актуальність проблеми полягає в необхідності розробки теоретичних і методологічних аспектів проблемного навчання на основі створення наукової школи і дослідження результатів її функціонування.
Мета даної дисертації- встановити рівень наукової школи на рівні докторської дисертації. Адже лише признання науковою спільнотою представлену докторську дисертацію на рівні вченого звання доктора наук

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Конструювання і дослідження математичних моделей складних природних та соціальних явищ

Р.М.Літнарович, доцент, кандидат технічних наук

ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАДАХ

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Скільки в Україні захищається народу

З виступу Голови ВАК України на нараді з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 26 червня 2008 року

[quote]
Нині в рік ми опрацьовуємо 5 тисяч кандидатських і понад 750 докторських дисертацій...нинішнім 5 тисячам кандидатських дисертацій десять років тому відповідав показник, який ледве сягав половини нинішньої їхньої кількості
[/quote]
Ще одна цікава цифра - в Україні є зараз 750 спецрад з захисту дисертацій.

Keywords: 

Forums: 

Нові віяння в атестації наукових кадрів

В останньому віснику ВАК України (№8 від 2008 року) є опубліковано проект закону України "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації". Проект підготував ВАК України за дорученням Кабінету міністрів. Звичайно, враховуючи стан у політиці, важко прогнозувати що цей проект буде розглянуто найближчим часом на ВР, чи хоча би на Кабміні. Проте з цього документа та супроводжуючої його доповіді голови ВАКу Мачуліна можна простежити основну тенденцію на найближчі роки. Що важливо для всіх хто пише дисертації - треба знати, до чого готуватися і на що орієнтуватися.

Forums: 

Keywords: 

Ув'язнення за використання титулу PhD

Якщо вірити ось цій публікації:
http://pubs.acs.org/cen/news/86/i10/8610notw1.html
то в Німеччині кільком ученим загрожувала кримінальна відповідальність за незаконне використання ступеня Doktor (Dr.) на основі отриманого в США ступеня PhD.
Для отримання права використовувати титул Dr. учені мали пройти процедуру ностарифікації. У Німеччині таке використання наукового ступеня переслідується за законом і може навіть призвести до ув'язнення.

Keywords: 

Forums: 

Відгуки на автореферати, рецензії на статті

Науковець, що хоче отримати відгук або статтю, декларує своє бажання окремою гілкою на форумі у розділі "Наукові публікації - анотації, електронні версії", вказавши як ключове слово у полі "термін" - "відгук" або "рецензія" та вибравши галузь знань згідно рубрикатора ВАК України.

Forums: 

Keywords: 

Затрати на написання дисертації. Шляхи зменшення

Поява даної теми для обговорення викликана наявністю широкого спектру думок щодо реальних затрат на оформлення та захист дисертаційної роботи.
Звучать різні думки. Називаються суми від 0 до десятків тисяч доларів.
Зрозуміло, що єдиного правила немає. Проте, напевно у кожного науковця є додатній або від'ємний досвід у даній справі. Давайте ним ділитися, адже наука зараз в достатньо складному фінансовому стані, і надмірні витрати для молодого науковця часто можуть перекреслити шлях у науці. Проте, далеко не завжди такі витрати є необхідними чи обгрунтованими.

Forums: 

Keywords: 

Підписатися на RSS - дисертація