Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів"

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

20-21 листопада 2008 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться Міжнародна науково-практична конференція „Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів".
Мета конференції : обмін результатами наукових досліджень та досвідом з проблем розвитку національних економік в умовах глобалізації світогосподарських відносин для розробки науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі.
Питання для обговорення
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Україна в глобальних та європейських інтеграційних процесах.
3. Механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України.
4. Інформаційна економіка: світові тенденції та Україна.
5. Розвиток міжнародної торгівлі: цивілізаційний аспект.
6. Секторальні пріоритети розвитку внутрішнього ринку України.
7. Стале економічне зростання на засадах інноваційного розвитку.
8. Стратегічні орієнтири сфери товарного обігу й торгівлі.
9. Трансформація системи регулювання економіки в умовах глобальної конкуренції.

Робочі мови конференції-українська, російська, англійська.

Заявки на участь у конференції, тези доповідей (паперовий варіант та електронний на дискеті або електронною поштою) і копію платіжного документа про сплату організаційного внеску просимо надсилати до 20 жовтня 2008 року на адресу оргкомітету конференції:
Україна,
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,
Київський національний торговельно-економічний університет,
кафедра економічної теорії та конкурентної політики,
E-mail: teor(at)knteu.kiev.ua

Збірник тез доповідей передбачається видати до початку конференції.

Визначені оргкомітетом кращі доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до друку у спеціальному випуску журналу „Вісник КНТЕУ", що є фаховим за постановою ВАК України.

Рукопис має бути підписаний автором/авторами. Рукописи, оформлені без урахування вищевикладених вимог, не розглядатимуться.
Сума організаційного внеску становить: для учасників з України - 180 грн.! з урахуванням ПДВ (участь у конференції та публікація тез доповіді), для зарубіжних учасників - 370 грн.
Організаційний внесок включає: видання матеріалів та програми конференції, інформаційних листів та запрошень, організаційні витрати.
Усі витрати, пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Координатори конференції:
Київський національний торговельно-економічний університет
зав. кафедри економічної теорії та конкурентної політики д.е.н., проф. Лагутін В.Д.
тел. 8(044)531-47-66 e-mail: teor@knteu.kiev.ua
заступник зав. кафедри міжнародної економіки к.е.н., доц. Мельник Т.М.
тел. 8(044)531-47-46
e-mail: melnik@knteu.kiev.ua

Контактні телефони: 8(044)513-74-45 (доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Уманців Юрій Миколайович)
8 (044) 531 -48-74 (доцент кафедри міжнародної економіки Кудирко Людмила Петрівна)