торгівля

Всеукраїнська науково-практична конференція «Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Механізм забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі;
2. Економічна безпека торгівельного підприємництва в умовах європейської інтеграції України;
3. Пріоритети сучасного розвитку торгівлі і сфери послуг в Україні;
4. Інвестиційно-інноваційний розвиток торгівельного підприємництва;
5. Стратегія і пріоритетні напрми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі в системі ринкових відносин

Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

20-21 листопада 2008 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться Міжнародна науково-практична конференція „Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів".
Мета конференції : обмін результатами наукових досліджень та досвідом з проблем розвитку національних економік в умовах глобалізації світогосподарських відносин для розробки науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі.
Питання для обговорення
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Україна в глобальних та європейських інтеграційних процесах.
3. Механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України.
4. Інформаційна економіка: світові тенденції та Україна.
5. Розвиток міжнародної торгівлі: цивілізаційний аспект.
6. Секторальні пріоритети розвитку внутрішнього ринку України.
7. Стале економічне зростання на засадах інноваційного розвитку.
8. Стратегічні орієнтири сфери товарного обігу й торгівлі.
9. Трансформація системи регулювання економіки в умовах глобальної конкуренції.

Робочі мови конференції-українська, російська, англійська.

Підписатися на RSS - торгівля