Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція "Формування конкурентноспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:

    Тернопільський інститут агропромислового виробництва (м. Тернопіль)
  1. Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця)
  2. Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)
  3. Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)
  4. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль)
  5. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
  6. Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)
  7. Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

В розрізі тематики конференцій заплановано наступні секції:
СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
- біохімія;
- іхтіологія;
- фізіологія рослин;
- фізіологія людини і тварин;
- генетика;
- екологія;
- гідробіологія;
- ґрунтознавство;
- біотехнологія;
- історія біології;

СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
- діагностика і терапія тварин;
- патологія, онкологія і морфологія тварин;
- ветеринарна фармакологія та токсикологія;
- ветеринарно-санітарна експертиза;
- ентомологія;
- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
- гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
- ветеринарне акушерство;
- історія ветеринарії;

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
- машинобудування в АПК;
- енергетика в сільському господарстві;
- технології в харчовій та легкій промисловості;
- експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання;
- історія техніки;

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство і міжнародні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;
- теорія та історія державного управління;
- суб’єкти і механізми державного управління.

Останній термін подання матеріалів - 21 квітня 2012 року.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 1_Iconf_ter_2012__0.doc148.5 КБ