Міжнародна наукова Інтернет-конференція правників «Новітні кримінально-правові дослідження – 2016»

Розділ: 

Дата події: 

Середа, 20 Квітень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Кафедра кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції правників «НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2016», яка відбудеться 20 квітня 2016 року.
На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку кримінального права та оптимізації функціонування судових та правоохоронних інституцій в умовах розбудови соціальної держави. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого кримінального закону з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Сучасні тенденції криміналізаційних (декриміналізаційних) процесів;
– Гуманізація кримінально-правового впливу: проблеми оптимізації законодавства і практики застосування;
– Основні тенденції реформування сучасного законодавства про кримінальні провадження;
– Сучасні форми протидії кримінальним практикам: кримінологічний, кримінально-виконавчий і криміналістичний аспекти;
– Людський фактор і закон в публічно-правовому регулюванні: загальнотеоретичний, історико-юридичний і філософсько-правовий вимір;
– Кримінальне право в системі міжпредметних зв’язків.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня надіслати (подати) до Оргкомітету: заявку; тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок); рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня; електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: сonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru); копію квитанції про оплату.
Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:
– авторам з України: організаційний збір за участь в конференції не передбачений. Здійснюється часткове покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника за результатами конференції та оплата поштових послуг, шляхом сплати внеску у розмірі 200 гривень, що вноситься особисто, або за наступними реквізитами:
Отримувач: Транзитний рахунок за пластиковими картами
Банк отримувача: «Приватбанк»
МФО: 305299
Код ОКПО: 14360570
Рахунок отримувача в банку UAN: 29244825509100
Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149497834386882 Козаченко Олександр Васильович;
– авторам з інших країн організаційний збір за участь в конференції не передбачений. Здійснюється часткове покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника за результатами конференції та оплата поштових послуг, шляхом сплати внеску у розмірі 20 доларів за допомогою платіжних систем Western Union, Maney, Zolotaya Korona, або електронним чи поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МІП НУ «ОЮА» Козаченку Олександру Васильовичу;
– вчені, які мають науковий ступінь ДОКТОРА НАУК, і беруть участь у конференції одноособово, за покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника та оплатою поштових послуг, ОПЛАТУ НЕ ВНОСЯТЬ;
– доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» www.nikolaevonua.org.ua;
– збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 10 травня;
– оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Координати:
Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна
Тел.: +38 (0512) 34-20-91 Козаченко Олександр Васильович
Тел./Факс: +38 (0512) 34-01-12
E-mail: сonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru; mip_kpd@onua.edu.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon zaproshennja_2016.doc74.5 КБ