«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

E-mail Оргкомитета:
office@wcenter.org.ua
Організатори:
Західноукраїньска організація «Центр правничих ініціатив»
Вартість участі, проживання та харчування:
80

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»
м. Львів, 30 листопада – 01 грудня 2012 р.

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

• теорія та історія держави та права;
• конституційне право;
• кримінальне право та процес;
• цивільне право та процес;
• господарське право та процес;
• адміністративне та фінансове право;
• трудове право та право соціального забезпечення;
• міжнародне право та право ЄС;
• порівняльне правознавство;
• кримінально-виконавче право та кримінологія;
• криміналістики та судова експертиза;
• екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі в конференції: очна, заочна.
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.
Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7

Бажаючі прийняти участь у роботі конференції повинні до 27 листопада 2012 р. (включно) виконати наступні умови:

1) направити на електронну скриньку оргкомітету nauka.cpi@wcenter.org.ua тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 5 сторінок включно), а також відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (приклад: Гончар ТВ_Квитанція)

2) заповнити електрону заявку на участь в конференції.

Електронну форму заявки можна зайти за адресою: www.wcenter.org.ua

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
П.І.Б. члена організаційного комітету відповідального за логістику: Білецький Ігор Павлович
ОКПО: 2955400691
МФО банка одержувача: 351005
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26257007607537
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Білецького І.П. від ПІБ ______

Для участников из России, организационный взнос составляет 600 российских рублей

По вопросам оплаты оргвзноса участниками из стран СНГ - просьба обращаться в оргкомитет.
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та їх пересилкою учаснику конференції у разі заочної участі у заході. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

Стаття для подання на конференції має бути оформлена за зразком

Погорілов Леонід Вікторович

аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Текст статті
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Семенов О.Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти. – К: Істина. – 2005. – 350 с.

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, 154]).

Контактна інформація оргкомітету конференції:

Західноукраїньска організація «Центр правничих ініціатив»
Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 6153, 79000
Електронна пошта: office@wcenter.org.ua
Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua
Телефон: +38 066 090 63 65

Веб-сайт: http://wcenter.org.ua