Всеукраїнська науково-практична конференця “Українська мова в національному просторі”, присвячена до Дня української писемності

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon конференції.doc35.5 КБ

Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім.Т.Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка

Шановні колеги!

Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українська мова в національному просторі”, присвяченій Дню української писемності. Конференція відбудеться 9-10 листопада 2009 року.
Орієнтовна тематика конференції
1. Українська мова як державна в контексті засад національної безпеки.
2. Мова в освітніх закладах.
3. Мова та засоби масової інформації.
4. Роль громадських організацій в утвердженні української мови.
5. Українська мова поза межами України.

Умови участі в конференції:
- До участі в конференції запрошуємо науковців, вчителів, письменників, журналістів та всіх небайдужих до українського слова.
- Потенційний учасник конференції не пізніше 10 жовтня 2009 року представляє до Оргкомітету заявку на участь (форма додається) та тези доповідей.
- Заявка та тези надсилаються за електронною адресою prosvita_lviv@ukr.net та на поштову адресу (електронний та друкований екземпляри).
- Тези - друковані сторінки А-4 (текстовий редактор Microsoft Word, Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5, усі поля – 2 см).
- На першому рядку справа - ім'я прізвище та ініціали автора(ів); нижче – назва доповіді великими літерами.
- Посилання на цитовані видання наводяться в середині тексту в квадратних дужках, де зазначається порядковий номер видання у списку літератури та, після коми, номер сторінки, наприклад: [5, с.45]; список використаної літератури укладається в абетковому порядку і розміщується безпосередньо після тексту.
- За результатами конференції передбачається видання збірника матеріалів. Редакція залишає за собою право відбирати доповіді для друку.
- Проїзд, харчування, проживання – коштом учасників конференції.
- Запрошення й додаткову інформацію буде розіслано після надходження матеріалів.
Поштова адреса:
Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта”ім.Т.Шевченка
вул. Друкарська, 6
м. Львів
Україна
79008
Телефон:
8 (0322)2354806.
8 (050) 2251725

Примітка: У випадку неможливості надіслати матеріали в електронному вигляді оргкомітет (як виняток) прийняти їх у машинописній формі.
Оргкомітет

Форма заявки

Заявка на участь у конференції
“Українська мова в національному просторі”

1. Прізвище, ім’я, по-батькові учасника.
2. Місце праці: організація, підрозділ .
3. Посада, науковий ступінь, наукове звання.
4. Контактна адреса учасника, телефони, електронна адреса.
5. Тема доповіді.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: