Кафедра хімічної техніки і промислової екології НТУ ХПІ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра хімічної техніки і промислової екології НТУ ХПІ

Кафедра хімічної техніки і промислової екології (раніше кафедра механічного устаткування хімічних виробництв) була організована 18.10.1946 р. у складі факультету технології неорганічних речовин Харківського хіміко-технологічного інституту. Першим завідувачем кафедрою був призначений доцент Цейтлін А.Н. Кафедра була створена для підготовки фахівців за фахом “Машини і апарати хімічних виробництв”, перший випуск інженерів по цій спеціальності відбувся в 1948 р. У 1948 р. при відтворенні Харківського політехнічного інституту, контингент студентів збільшився за рахунок розформування Рубежанського хіміко- технологічного інституту.