Кафедра біотехнології і аналітичної хімії НТУ "ХПІ"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра біотехнології та аналітичної хімії НТУ "ХПІ" утворена в 1998 році на базі загальної кафедри аналітичної хімії, яка в 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру біотехнології і аналітичної хімії.

З 1980 року по теперішній час кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Клещев Микола Федосович, випускник ХПІ (1960 р.), фахівець в галузі каталізу, біокаталізу, аналізу хімічних і біологічних систем.

Кафедра займає площу понад 700 м2 на третьому поверсі хімічного корпусу. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії: фармацевтичної біотехнології, біомолекулярних досліджень, агробіотехнології, біохімії і мікробіології, контролю якості біологічних та хімічних систем, оптичних і хроматографічних методів аналізу, а також лекційна аудиторія, яка оснащена технічними засобами навчання.

Обсяг навчальних доручень становить близько 14000 годин на рік за денною та заочною формами навчання. Всього кафедра веде заняття по 55 дисциплінах. На кафедрі читаються лекції та проводяться практичні та лабораторні заняття за двома біотехнологічними спеціальностями: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія». Для студентів хімічних спеціальностей, спеціальностей харчового та екологічного напрямку читаються фундаментальні та спеціальні дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, біохімія, загальна мікробіологія та вірусологія, біологія, метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю.