Другі Колессівські читання

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Другі Колессівські читання

The 2nd Kolessa readings

Львів, 9–10 жовтня 2008 року

Шановні колеги!

Восени 2007 року Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету мені Івана Франка започаткувала Колессівські читання, присвячені видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі.

9–10 жовтня 2008 року ми плануємо провести Другі Колессівські читання, приурочені сторіччю експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну для запису кобзарського та лірницького репертуару влітку 1908 року.

Проблематика конференції пов’язана з відзначенням цієї визначної в історії української фольклористики події, а також актуальними проблемами сучасної фольклористики загалом.

На обговорення пропонуємо такі питання:

· експедиція Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну 1908 року;

· актуальні проблеми збирання, архівування та систематизації польових фольклорних матеріалів (сучасні технології збирання та зберігання, проблеми створення мультимедійних каталогів, методики реставрації й консервації аудіо- та відеоінформації);

· питання аналізу фольклорних текстів (нові теоретичні та технологічні методи і підходи, динаміка усних традицій в сучасних умовах, наукові проблеми публікації матеріалів регіональних колекцій);

· проблема жанрової класифікації фольклорних творів.

Орієнтовний план заходів Колессівських читань:

· перший день роботи – заслуховування та обговорення доповідей, форум (презентація нових видань, проектів, подій);

· другий день роботи – підбиття підсумків Читань, відвідання родинних місць Філарета Колесси.

Для участі у Читаннях оргкомітет розсилатиме персональні запрошення відомим дослідникам фольклорної традиції України та зарубіжжя. Запрошуємо до роботи в засіданнях також усіх зацікавлених науковців.

Регламент виступу: 30 хвилин, з яких 20 хвилин – власне виступ разом з ілюструванням, 10 хвилин – запитання й обговорення доповіді.

Оргкомітет залишає за собою право відбору виступів для конференційного засідання і наприкінці вересня 2008 року підтвердить включення Вашої доповіді у програму Колессівських читань.

Матеріали Читань плануємо опублікувати у черговому Віснику Львівського університету (серія філологічна). Для цього тексти статей просимо подавати на паперовому та електронних носіях.

Контактні телефони:

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси + 38032 2394 720

е-mail: folklore@franko.lviv.ua