Науково-теоретична конференція «Бродівщина – край на межі Галичини й Волині»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Бродівський історико-краєзнавчий музей запрошує взяти участь у ІІІ-тій науково-теоретичній краєзнавчій конференції «Бродівщина – край на межі Галичини й Волині», присвяченій 925-тій річниці з часу першої писемної згадки про Броди та 425-тій річниці надання магдебурзького права, яка відбудеться 2-3 квітня 2009 року.

Конференція покликана представити нові наукові дослідження з історії міста Броди – одного з найдавніших населених пунктів Львівщини. Передбачається також розглянути питання історії, культури та природознавства Галицько-Волинського пограниччя. Пропонується наступна тематика досліджень

1. Історія міста Броди (від найдавніших часів до сьогодення).

2. Історичні пам’ятки Бродів та Галицько-Волинського пограниччя.

3. Видатні постаті краю.

4. Краєзнавчі дослідження: суспільно-політичне життя, економіка, культура.

5. Національно-визвольні змагання на теренах краю.

6. Етнографія та фольклор.

7. Музейна справа.

8. Географія та природа краю.

9. Джерелознавство, історіографія.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 лютого 2009 року, заявку на участь у конференції та тексти доповідей.

Вимоги до матеріалів:

Обсяг роботи 6 - 8 сторінок тексту, набраного в редакторі Word 1997 – 2007. (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1)

Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1,12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.

Ілюстрації в електронному варіанті в форматі JPEG, TIF (300 dpi) з підписом до них.

Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (дискета 3.5, CD-диск). Можна надсилати на електронну адресу музею: bikm@ukr.net

Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором з правого боку. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста, телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Матеріали, які не відповідають вимогам, а також отримані після зазначеного терміну, до збірника прийматися не будуть.

За довідками звертатись:

Бродівський історико-краєзнавчий музей, майдан Свободи, 5, м. Броди, Львівська область, 80600

тел. 8 (03266) 4-21-13, +38 066 70 22 843

E-mail: bikm@ukr.net