студент

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених

«Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

16 - 17 вересня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

4. Правове регулювання соціально-економічних відносин.

5. Інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір.

6. Стратегічний менеджмент.

Підписатися на RSS - студент