Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених

«Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

16 - 17 вересня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

4. Правове регулювання соціально-економічних відносин.

5. Інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір.

6. Стратегічний менеджмент.

7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

8. Гроші, фінанси і кредит.

9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

10. Макроекономічна та інституційна політика в аспекті забезпечення зовнішньої і внутрішньої збалансованості економіки.

Місце проведення конференції: м. Київ, вулиця Урицького, б. 45, конференц-зал бізнес-центру «НЕСТ».

Форма участі: очна та заочна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Умови участі у конференції:

До 13 вересня 2011 року (включно) надіслати на електрону адресу: conference.nef@gmail.com
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Сепрухін)

3) заповнити анкету учасника на сайті Аналітичного центру «Нова Економіка».

Сплатити організаційний внесок (85 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку:

Номер карти 6762 4620 5358 7413

Помозов Сергій Вікторович

Реквізити для оплати публікації в інших українських банках:

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу:

Поповнення СКР № 6762 4620 5358 7413 Помозова Сергія Вікторовича

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Тези, які не відповідають вказаним нижче вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Контактна інформація:

Аналітичний центр «Нова Економіка»

03134, м. Київ-134, а/с 41

Web: www.nef.kiev.ua

E-mail: pomozov@nef.kiev.ua
Tel.: +38 099 421 65 85

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Informaciini list_NovaEconomica_Kyiv_16-17.09.2011.doc52 КБ