Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти – 2012"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кафедра вищої і прикладної математики; Донецький національний університет.
Кафедра вищої математики та методики викладання математики.

Напрямки роботи конференції:
1. Проблеми сучасної математики.
2. Математичне моделювання технічних і соціально-еколого-економічних систем.
3. Застосування алгебри і аналізу.
4. Диференціальні рівняння і методи обчислень.
5. Оптимізація і оптимальне управління.
6. Ймовірнісні методи у наукових дослідженнях.
7. Актуальні проблеми і перспективи викладання математики у вищій школі.

Умови участі у конференції
1. До 17 квітня 2012 р. бажаючим необхідно надіслати заявку на участь, матеріали доповіді та скановану копію квитанції про сплату оргвнеску на електронну адресу оргкомітету.
2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: statya_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).
3. Після надсилання матеріалів очікуйте підтвердження про їх отримання.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 17_05_2012_ukr.doc130 КБ