Математика

Математичний аналіз;
Диференціальні рівняння;
Математична фізика;
Геометрія та топологія;
Теорія ймовірностей і математична статистика;
Алгебра та теорія чисел;
Обчислювальна математика;
Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика;
Варіаційне числення та теорія оптимального керування;
Дослідження операцій та теорія ігор;

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №21 - Інформатика і моделювання

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології

Каталог Научных статей НТУ ХПИ

Международная научная конференция MicroCAD: Математичне моделювання в механіці і системах

Матеріали Студентських конференцій НТУ "ХПІ"

VI Міжнародна наукова конференція імені І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика" 2013

Галузь: 

афедра обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції імені І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", яка відбудеться 5-6 вересня 2013 року в місті Київ.

Для участі в роботі конференції необхідно до 10 серпня 2013 зареєструватися на нашому сайті або надіслати заявку в електронному вигляді за адресою conf.opm@gmail.com (ПІБ, місце роботи, тема доповіді, необхідність поселення, контактні дані).

Буде видани збірник праць конференції. Тези доповідей українською або російською або англійською мовою слід підготувати у вигляді тех-файлу та надіслати до 10 серпня 2013 року електронною поштою (адреса: conf.opm@gmail.com). Правила оформлення тез можна скачати тут: приклад.

Основні напрями роботи конференції:
Обчислювальна математика.
Оптимальне керування та теорія екстремальних задач.
Математичне моделювання.

Сума оргвнеску складає:
20 EUR (200 грн),
10 EUR (100 грн) для студентів і аспірантів.

Важливі дати:
Початок реєстрації: 1 березня 2013.
Кінець реєстрації: 10 серпня 2013.
Сплата оргвнеску до: 10 серпня 2013.

VІІІ Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики і її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях» - 2013

Галузь: 

Механико-математический факультет Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина 27 апреля 2013 г. проводит VIII Международную научную конференцию для
молодых ученых “Современные проблемы математики и её приложения в естественных
науках и информационных технологиях”.
Планируются пленарные заседания и работа в секциях по
следующим направлениям:
1. Алгебра
2. Математическая физика
3. Математическое моделирование и методы вычислений
4. Информатика и информационные технологии
5. Геометрия
6. Механика

IV Міжнародна конференція молодих вчених «Диференціальні рівняння та їх застосування»

Галузь: 

Факультет математики та інформаційних технологій Донецького національного університету запрошує 15–17 листопада 2012 року взяти участь у роботі IV Міжнародної конференції молодих вчених з диференціальних рівнянь та їх застосувань імені Я. Б. Лопатинського.

IV Міжнародна конференція молодих вчених «Диференціальні рівняння та їх застосування»

Галузь: 

Факультет математики та інформаційних технологій Донецького національного університету запрошує 15–17 листопада 2012 року взяти участь у роботі IV Міжнародної конференції молодих вчених з диференціальних рівнянь та їх застосувань імені Я. Б. Лопатинського .

Конференція має ім’я видатного математика, талановитого педагога і організатора, академіка НАН України Ярослава Борисовича Лопатинського, засновника кафедр диференціальних рівнянь у Львівському та Донецькому національних університетах і відділу рівнянь з частинними похідними в Інституті прикладної математики і механіки НАН України в Донецьку. Перша конференція з диференціальних рівнянь та їх застосувань була проведена в Донецьку 6–7 грудня 2006 року і була присвячена 100-річчю з дня народження Я.Б. Лопатинського. Наступні дві конференції були проведені в Донецьку та Львові. Словосполучення «молоді вчені» у назві конференції скоріше вказує на стан душі учасників, ніж на їхній вік.

Мета конференції – зібрати разом молодих та відомих науковців, які досліджують різноманітні проблеми з таких напрямів :

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти – 2012"

Галузь: 

Організатори: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кафедра вищої і прикладної математики; Донецький національний університет.
Кафедра вищої математики та методики викладання математики.

Сторінки

Підписатися на RSS - Математика