IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства»

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!

Кафедра менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства», яка відбудеться в період з 1 листопада по 1 грудня 2014 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:Аналіз та узагальнення теоретичних та прикладних аспектів щодо питань теорії та практики управління соціально-економічним розвитком держави, регіону та підприємства.

На конференції планується обговорення проблем за такими науковими напрямами:

  • Сучасні управлінські тенденції розвитку держави та регіону. Публічне управління
  • Управління підприємством як соціально-економічною системою
  • Антикризове управління та економічна безпека держави, регіону, підприємства
  • Інноваційний, інвестиційний та фінансовий менеджмент
  • Кадровий менеджмент та управління трудовими ресурсами
  • Маркетингові аспекти управління підприємством
  • Інформаційні технології в управлінні підприємством
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та туристичного бізнесу
  • Євроінтеграційні підходи до управління вищою освітою