ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Кафедра менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства», яка відбудеться в період з 1 листопада по 1 грудня 2014 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:Аналіз та узагальнення теоретичних та прикладних аспектів щодо питань теорії та практики управління соціально-економічним розвитком держави, регіону та підприємства.

На конференції планується обговорення проблем за такими науковими напрямами:
1. Сучасні управлінські тенденції розвитку держави та регіону. Публічне управління
2. Управління підприємством як соціально-економічною системою
3. Антикризове управління та економічна безпека держави, регіону, підприємства
4. Інноваційний, інвестиційний та фінансовий менеджмент
5. Кадровий менеджмент та управління трудовими ресурсами
6. Маркетингові аспекти управління підприємством
7. Інформаційні технології в управлінні підприємством
8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та туристичного бізнесу
9. Євроінтеграційні підходи до управління вищою освітою