м. Полтава

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства»

Шановні колеги!

Кафедра менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства», яка відбудеться в період з 1 листопада по 1 грудня 2014 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:Аналіз та узагальнення теоретичних та прикладних аспектів щодо питань теорії та практики управління соціально-економічним розвитком держави, регіону та підприємства.

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства»

Галузь: 

Шановні колеги!
Кафедра менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства», яка відбудеться в період з 1 листопада по 1 грудня 2014 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:Аналіз та узагальнення теоретичних та прикладних аспектів щодо питань теорії та практики управління соціально-економічним розвитком держави, регіону та підприємства.

На конференції планується обговорення проблем за такими науковими напрямами:
1. Сучасні управлінські тенденції розвитку держави та регіону. Публічне управління
2. Управління підприємством як соціально-економічною системою
3. Антикризове управління та економічна безпека держави, регіону, підприємства
4. Інноваційний, інвестиційний та фінансовий менеджмент
5. Кадровий менеджмент та управління трудовими ресурсами
6. Маркетингові аспекти управління підприємством
7. Інформаційні технології в управлінні підприємством
8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та туристичного бізнесу

Всеукраїнська науково-практична конференція "Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського"

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
17-18 квітня 2014 року

Напрямки роботи конференції:
• Науково-педагогічна спадщина В.І. Вернадського як планетарне явище
• Біорізноманіття тваринного світу: відтворення та охорона
• Біорізноманіття рослинного світу: відтворення та охорона
• Екологічний стан навколишнього середовища та шляхи його оптимізації
• Вплив природних факторів на здоров’я людини
• Сучасні проблеми методики викладання біології та еколого-валеологічного виховання в освітніх закладах
Календар важливих дат
• Прийом статей і оплата до 1.04.2014 р.
• Реєстрація учасників: 17.04.2014 р.
• Дні роботи конференції: 17.04 – 18.04.2014 р.
• Від’їзд учасників: 18.04.2014 р.
Робоча мова: українська, російська та англійська.

Умови участі у конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина, природа, техніка у ХХІ столітті"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 26 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
- Світоглядні, науково-методичні та методологічні засади вищої освіти у ХХІ ст.
- Розвиток вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.
- Світоглядні засади формування людини ХХІ ст.
- Розвиток інтелектуальних вмінь у ХХІ ст.
- Реалії та перспективи взаємовпливу людини та природи у ХХІ ст.
- Вектори розвитку техносфери у ХХІ ст.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі: Необхідно надіслати на поштову або електронну адресу:
- реєстраційну форму
- тези виступу

Організаційний внесок: 60 грн. (включає видання збірнику тез) + 20 грн. за пересилку збірника. Для докторів наук видання збірника тез - безкоштовне.

Оплата участі: Кошти необхідно перераховувати поштовим переказом за адресою: Зевако Ірина Володимирівна, до запитання, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003.

Підписатися на RSS - м. Полтава