проблеми синтаксису

V Міжнародні науково-теоретичні граматичні читання

5 - 6 лютого 2009 року кафедра української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ спільно з Інститутом української мови НАН України проводять міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – V.

Роботу читань плануємо здійснювати за такими напрямками:

1. Актуальні проблеми когнітивної граматики.

2. Теоретичні і практичні проблеми морфології.

3. Актуальні проблеми синтаксису.

4. Проблеми категорій словотвірного рівня.

5. Проблеми дискурсології, дискурс-аналізу.

6. Функціональна семантика морфологічних і синтаксичних форм.

7. Актуальні проблеми морфології і синтаксису сучасних діалектів.

8. Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика: аспекти, напрями досліджень.

9. Слов’янські прийменники: категорійна семантика і функції, контрастивістика (круглий стіл).

10. Типологія предикатів і моделі речень у слов’янських мовах (круглий стіл).

11. Сучасні питання міжмовної комунікації: імплікатури, кодекси, постулати (круглий стіл).

Орієнтовний графік роботи конференції:

4.02.09 – заїзд учасників, реєстрація;

5.02.09 – пленарне засідання, робота у секціях, засідання круглих столів;

Підписатися на RSS - проблеми синтаксису