національна безпека

Наукова конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук»

Галузь: 

Прийом матеріалів (включно): до 28 жовтня 2016 р.
Розміщення електронної версії збірника: до 07 листопада 2016 р.
Розсилання друкованих збірників авторам: до 12 листопада 2016 р.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Птн, 28/10/2016

КОЕФІЦІЄНТ ДОБРОБУТУ НАРОДУ ЯК РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р.М.ЛІТНАРОВИЧ

Запропоновано прийняти концепцію розвитку України:
« Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
Ключові слова: коефіцієнт добробуту-національна безпека-модель

It is suggested to accept conception of development of Ukraine:
« A coefficient of welfare of people is national strength of the state security».
For this purpose it is necessary to enter in the statistical accounting the official index of providing of economic human rights as correlation of most and the least profits to the generally accepted standard of standard of life, for example, of countries
ES, if Ukraine aims to attain the level of the civilized states of Europe.

Keywords: a coefficient welfare-national safety- model

© Літнарович Р.М.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Підписатися на RSS - національна безпека