Науково-практична Інтернет-конференція: «Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права»

Розділ: 

Дата події: 

Середа, 7 Грудень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Вимоги до оформлення матеріалів Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal. Обсяг тез до 5-8 сторінок. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanenko_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім’я учасника з поміткою: «На Інтернет конференцію « Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права». Прохання оформити матеріали у такій формі: 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – жирним курсивом у правому верхньому куті сторінки. 2. Науковий ступінь та вчене звання автора (авторів), його (їх) посада та назва ВНЗ або іншої організації, де працює чи навчається автор – курсивом у правому верхньому куті сторінки. 3. Назва доповіді (великими жирними літерами у центрі). 4. Текст доповіді. 5. Список використаних джерел. Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см. Текст подається без переносів.
Детальніше (подробнее): http://ndiiv.org.ua/uk/naukovo-praktichna-internet-konferen-3/ /