правові форми

Науково-практична Інтернет-конференція: «Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права»

Вимоги до оформлення матеріалів Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal. Обсяг тез до 5-8 сторінок. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanenko_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім’я учасника з поміткою: «На Інтернет конференцію « Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права». Прохання оформити матеріали у такій формі: 1.

Срд, 07/12/2016
Підписатися на RSS - правові форми