Національний університет “Львівська політехніка” ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.000008 "Енергетичний менеджмент" напряму підготовки 0000 "Специфічні кат

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Національний університет “Львівська політехніка”
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
за спеціальністю 8.000008 "Енергетичний менеджмент"
напряму підготовки 0000 "Специфічні категорії"

Спеціальність 8.000008 "Енергетичний менеджмент" спрямована на вирішення проблем ефективності використання енергоресурсів та енергозбереження. Реалізація значного потенціалу енергозбереження, який має економіка України, є можливою за організаційної, наукової, практичної та інформаційної діяльності, спрямованої на раціональне використання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у національному господарстві. Значна частина функцій, пов’язаних з ефективним використанням енергії, покладається на фахівців, зокрема, магістрів, з енергоменеджменту. Підготовка магістрів спеціальності “Енергетичний менеджмент” сформована на базі системного підходу до використання енергії на виробництві, за якого враховується, що у технологічному процесі під час випуску конкретної продукції можуть використовуватись різні види енергії, причому, в залежності від конкретних умов, процес може проводитись зі заміною видів енергії. Тому фахівець з енерговикористання – енергетичний менеджер, повинен бути спеціалістом зі застосування різних видів енергії: електричної, теплової, енергії газу, пари, стисненого повітря тощо.
У чинному класифікаторі професій ДК 003:2005 передбачена професія для магістрів з енергетичного менеджменту – 1439.2 „Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)". Типовими посадами фахівця зі спеціальності 8.000008 "Енергетичний менеджмент" є: енергоменеджер вiддiлiв головного енергетика, головного теплотехнiка, головного механiка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту; енергоменеджер у державних інспекціях з енергозбереження, управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних адміністраціях; енергоменеджер з аналізу енергоефективності розробок у проектних, конструкторських й академiчних науково-дослідних організаціях. Він також може виконувати роботи, що покладаються на магістра електротехніки або експерта з питань управління енерговикористанням, з дослідження та розробок в галузі природничих та технічних наук (управління енерговикористанням) й з викладання та навчання фахівців на навчальних курсах з управління енерговикористанням.