Мних О. Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика. Монографія.

Мних О. Б.
Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 428 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-774-8

Розглянуто ґенезу теорій вартості, дано змістовну характеристику різних підходів щодо тлумачення поняття “вартість підприємства”. Обґрунтовано методологічно-методичне значення маркетингової концепції у забезпеченні зростання ринкової вартості на прикладі підприємств машино- і приладобудування. Проблема розглядається у контексті нових викликів часу і обмежень соціально відповідального бізнесу при загостренні системних криз. Проаналізовано тенденції розвитку капіталізаційних процесів, систематизовано результати фінансового і маркетингового аналізу організаційно-технологічних змін та ефектів, спричинених реструктуризацією бізнесу.
Розглянуто прикладні аспекти інтегрованого управління ринковою вартістю машинобудівного підприємства на основі поєднання маркетингових інструментів, методів кластерного аналізу та нечітких множин, що відображають широкі можливості застосування макроекономічного аналізу на мікроекономічних засадах.
Розраховано на наукових працівників, маркетологів, економістів, соціологів і практичних працівників-управлінців та аналітиків, а також всіх тих, кого цікавлять проблеми розвитку економіки знань та інтелектуального капіталу, механізми суб’єктно-об’єктного регулювання процесів формування вартості і створення суспільної цінності у ланцюгу “суспільство-держава – інвестор – підприємство – клієнт”.

Зміст

Передмова.
Частина 1. Генеза теорій формування вартості і нові вимоги маркетингу.
Розділ 1. Розвиток теорії вартості та необхідність ідентифікації її нових джерел формування.
Розділ 2. Маркетингова концепція як методологія формування вартості підприємства.
Розділ 3. Середовище впровадження концепції макромаркетингу і проблеми легалізації бізнесу.
Розділ 4. Капіталізація макро- і мікроекономіки в умовах посилення інтеграційних процесів.
Частина 2. Ефекти реструктуризації і значення інтелектуального капіталу у формуванні вартості машинобудівного підприємства.
Розділ 5. Організаційний розвиток машинобудівного підприємства у контексті впровадження маркетингової концепції формування вартості.
Розділ 6. Ефекти реструктуризації та проблеми соціальної відповідальності бізнесу машинобудівного підприємства.
Розділ 7. Інтелектуальний капітал, його сутність і значення у формуванні вартості
машинобудівного підприємства.
Частина 3. Методологічно-методичні засади і прикладні аспекти управління ринковою вартістю машинобудівного підприємства.
Розділ 8. Моделювання маркетингових рішень у стратегічному управлінні ринковою вартістю підприємства.
Розділ 9. Прикладні аспекти стратегічного управління ринковою вартістю машинобудівного підприємства.
Висновки.
Додатки.
Список додатків.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: