Паранчук С. В. та ін. Податковий менеджмент Навчальний посібник

Паранчук С. В. та ін.
Податковий менеджмент
Навчальний посібник / Паранчук С. В., Романів Є. М., Червінська О. С. Третє видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 288 с. Формат 170 х 240 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 978-966-553-829-5

Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти управління податковою роботою як з боку суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Матеріал посібника охоплює всі форми навчального процесу.
Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб’єктів підприємництва — платників податків.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси».

Зміст

Передмова.
Навчальна програма дисципліни “Податковий менеджмент”.
Розділ 1. Теми курсу дисципліни “Податковий менеджмент”.
Тема 1. Організація менеджменту податкової роботи органів державної податкової служби.
Тема 2. Організація податкової роботи.
Тема 3. Методика обчислення податків та методи розрахунків із бюджетом.
Тема 4. Подання податкової звітності платниками податків.
Тема 5. Облік платників податків і зборів (обов’язкових платежів) органами ДПС.
Тема 6. Облік надходження до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів).
Тема 7. Автоматизація процесів оподаткування.
Тема 8. Організація контролю податкової роботи
Тема 9. Організація роботи органів ДПС з платниками податків.
Розділ 2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Податковий менеджмент”.
Розділ 3. Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни “Податковий менеджмент”.
Список літератури.
Додатки.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: