Міжнародна наукова конференція "Джерела локальної історії. Методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ініціює проведення Міжнародної наукової конференції

Джерела локальної історії

методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація

(Київ, 29 – 30 вересня 2009 року)

Під час конференції планується: розглянути джерелознавчі аспекти локальної історії, запровадити до наукового обігу нові джерела, обговорити методи їх дослідження, історико-науковий потенціал, та ширше коло питань, зокрема:

Унікальне і глобальне в місцевій історії

Центр і регіони в історичній свідомості соціуму

Місцева історія – територія культурного обміну

Хто, як і для чого вивчав місцеву історію

"Колекція" спогадів – простір історії

Що мешканці міст різних епох хотіли знати про рідне місто

Чи може місцева історія "уміститися" в музеї

Етнічно-культурний вимір інформації джерел локальної історії

Місцева історія: наукове, популярне, науково-популярне

До участі у конференції запрошуються дослідники локальної історії, вчені-гуманітарії (історики, джерелознавці, етнологи, філософи, мистецтвознавці), викладачі, краєзнавці, архівісти, музейні працівники.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Заявки на участь в Конференції (тема доповіді, тези доповіді обсягом 500 знаків, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, телефон, e-mail, фото) приймаються до 30 березня 2009 року.

Тексти доповідей (обсягом 20 тис. знаків, надрук. 14 кеґлем, Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 Word 7.0, формат RTF) на папері формату А 4, поля ліве 3 см, інші 2 см.; посилання прикінцеві, з анотацією укр., рос. та англ. мовами) у двох паперових примірниках й на електронному носії приймаються до 1 червня 2009 р.