Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників „НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - 2012”

Розділ: 

Шановні колеги!
Миколаївський комплекс
Національного університету «Одеська юридична академія»
ЗАПРОШУЄ
Вас взяти участь у роботі
Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників
„НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - 2012”
яка відбудеться 20 березня 2012 року на базі Миколаївського ко

мплексу НУ «ОЮА» в місті Миколаєві. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасний стан та перспективи розвитку українського права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються молоді науковці та фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, студенти, слухачі, курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.

Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
• Теорія та історія держави та права. Філософія права.
• Конституційне право.
• Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
• Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
• Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.
• Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право.
• Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.
• Соціологія та психологія права.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 березня2012 року надіслати (подати) до Оргкомітету:
• заявку (зразок заявки додається);
• тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
• рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня;
• електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: сonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru );
• копію квитанції про оплату

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою в Інтернеті: http://www.nikolaevonua.org.ua/molodezh.htm

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Zaproshennja_2012.doc93 КБ
Microsoft Office document icon Priglashenie_2012.doc82 КБ