охорона довкілля

Кафедра хімічної техніки і промислової екології НТУ ХПІ

Міжнародна конференція молодих вчених «Актуальні проблеми ботаніки та екології»

Галузь: 

Організатори конференції:
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Ужгородський національний університет.

Секції конференції:

1. Альгологія, мікологія, бріологія та ліхенологія.
2. Систематика та флористика судинних рослин.
3. Екологія рослин та фітоценологія.
4. Експериментальна ботаніка.
5. Історія ботанічної науки та етноботаніка.
6. Інтродукція рослин та ландшафтна архітектура.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ІІІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми гідроекології. Перспективи, шляхи, методи досліджень”

Галузь: 

Організатори:

 1. Національна академія наук НАН України
 2. Південний науковий центр НАН України
 3. Херсонська гідробіологічна станція НАН України
 4. Херсонська державна морська академія
 5. Херсонський національний технічний університет

Мета конференції: Аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі гідроекологічних досліджень, що дозволяють знайти шляхи раціонального використання наявного в гідросфері потенціалу.

Наукові напрямки роботи секцій:

 • Збалансоване функціонування і стратегія охорони біорізноманіття водних екосистем в умовах комплексного антропогенного впливу.
 • Радіонуклідне і хімічне забруднення.
 • Біопродуктивність і процеси формування якості води.
 • Фізіологічні, біохімічні, і біофізичні процеси у водних біосистемах різних рівнів організацій.
 • Екологічні та економічні засади розвитку іхтіології та рибництва.
 • Оцінка запасів, контроль і реалізація добутих об'єктів промислу.
 • Сучасні методи оцінки екологічного стану екосистеми.
 • Науково-технічні основи захисту та реабілітації водних екосистем.
Підписатися на RSS - охорона довкілля