Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 5 квітня 2012 року

Тематичні напрямки:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Розвиток менеджменту як запорука формування ефективної системи управління.
- Розвиток інформаційного інструментарію для оптимізації функціонування економічних механізмів.
- Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорії та їх застосування.
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами
(промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.
- Бухгалтерський облік та аудит.
- Фінанси та податкова політика.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Заповнити форму заявкина участь у конференції в on-line режимі, на яка міститься на офіційному сайті Центру економічних досліджень та розвитку, у розділі "Конференція". Надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі матеріали:
1. Тези доповіді
2. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного
внеску.

Організаційний внесок: 85 грн.

Web-сторінка: http://www.cesd.org.ua/