Міжнародна наукова конференція „Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію
„Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Тема цьогорічної конференції:

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ

Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

1.Сучасні стратегії ідентичності;
2.Міжкультурна комунікація в Європі в аспекті сучасних проблем ідентичності;
3.Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4.Націоналізм в епоху наднаціональності;
5.Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6.Ментальна географія Європи;
7.Топос «Малої Вітчизни».

В рамках конференції маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, психологів, філологів та ін.

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції надсилати за адресою:

Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800,

на е-mail: kultura@uosa.uar.net або kulturaoa@gmail.com

Тези доповідей та статті подаються в одному примірнику, надрукованому на одному боці аркуша формату А4 через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman, 14. На першій сторінці зверху справа розміщуються ініціали та прізвище автора, місце роботи або навчання, після цього великими літерами назва статті (доповіді). В кінці статті слід подати англійською мовою ім’я, прізвище автора, назву статті та резюме (5 рядків). Посилання давати за зразком [2, 45]. Обов’язково слід подати електронну версію матеріалів. Вартість публікації статті - одна сторінка 15 грн. Статті, які присвячені філософському осмисленню проблем ідентичності, є можливість опублікувати у науковому збірнику «Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія».

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. (надсилається банківським перерахунком після підтвердження включення теми виступу до програми конференції).

Заявка
На участь у конференції
„Проблема ідентичності та культурний проект Європи”.

Прізвище, ім’я, по-батькові:
Організація (установа):
Посада (студент, звання):
Адреса:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Тема доповіді:
Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес:

З питань організації конференції звертатися за тел.: (0362) 24-16-50 з 18.00 до 21.00. Зайцев Микола Олександрович, 8 066 930 04 89.