Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009)»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009)», яка відбудеться 18-22 травня 2009 року в м. Євпаторії (Крим, Україна). Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.

Тематика конференції
Секція 1. Аналіз та моделювання складних систем і процесів
- Методи та засоби моделювання систем в умовах невизначеності
- Проблеми ідентифікації моделей складних систем і процесів
- Моделювання керованих складних систем
- Моделювання динамічних об'єктів різної природи
- Моделювання та прогнозування часових рядів

Секція 2. Теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень
- Методи прийняття рішень
- Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності
- Експертні системи прийняття рішень
- Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень
- Програмне забезпечення та інструментальні засоби для синтезу систем прийняття рішень
- Прикладні системи підтримки прийняття рішень

Секція 3. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання
- Індуктивні методи синтезу моделей
- Інтелектуальний аналіз даних
- Мультиагентні системи
- Нейронні мережі
- Нечіткі системи
- Еволюційні алгоритми
- Штучні імунні системи
- Байєсовські мережі
- Гібридні системи
- Фрактали і проблеми синергетики
- Розпізнавання образів та кластерний аналіз

Секція 4. Безпека інформаційних систем і мереж
- Безпека комп'ютерних систем і мереж
- Захист інтелектуальних систем
- Захист телекомунікаційних і інформаційних систем
- Радіоелектронні технології інформаційної безпеки
- Математичні основи безпеки комп'ютерних систем і мереж
- Безпека е-бізнесу
- Стеганографія, криптографія та криптоаналіз

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВОДИТЬСЯ СЕМІНАР
«Теоретичні і прикладні аспекти удосконалення транспортних систем»
- Створення нових і модернізація транспортних систем
- Проблеми керування транспортними системами
- Моделювання транспортних систем
- Синтез складних технічних систем на транспорті
- Управління проектами розвитку транспортних парків

Конференція відбудеться 18-22 травня в м. Євпаторія (Крим, Україна)

Сайт конференції: http://isdmci.org.ua/