Кафедра "Електричні апарати" НТУ ХПІ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра “Електричні апарати” була створена в 1931 році при Харківському електротехнічному інституті (попередник НТУ “ХПІ”). Засновником, організатором і першим завідувачем кафедри був професор Вашура Борис Федорович, видатний фахівець в області електротехніки. Електричні апарати широко застосовуються в електроенергетиці, електротехніці, промисловості, транспорті, будівництві, космічній техніці і в побуті. Електричні апарати – пристрої, призначені для розподілу електроенергії (розподільні пристрої високої і низької напруги), комутації ланцюгів (вимикачі, кнопки, реле), управління електричними машинами, устаткуванням, побутовою технікою (магнітні пускачі, трансформатори, мікропроцесорні контролери, реле), захисту людини і електроустаткування від поразки струмом (пристрої захисного відключення, запобіжники), контролю параметрів в різних об’єктах (реле, датчики, перетворювачі), обмеження надструмів і наднапруги в електричних мережах (розрядники).
В даний час, кафедра проводить підготовку студентів на трьох рівнях: бакалавр, фахівець та магістр за напрямом “Електромеханіка”, спеціальність “Електричні апарати” та “Електропобутова техніка”, щорік приймаючи на перший курс денної форми вчення дві групи студентів очної форми навчання і одну групу студентів заочної форми навчання. Навчання проводиться на бюджетній і контрактній основах. Кафедра є унікальною в області підготовки фахівців в області низьковольтного електроапаратобудування на території України.

Офіційний сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/