Факультет інформатики та управління - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Факультет “Інформатики і управління” був започаткований в 2000 році у відповідь на нагальні потреби науково-технічного прогресу сучасної людської спільності та, зокрема, економічного розвитку держави Україна. До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в галузі управління на базі сучасних досягнень математичної оптимізації та широкого впровадження обчислювальної техніки. Вони накопичили великий досвід щодо сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, математичних методів та засобів для вирішення наукових, технічних та технологічних проблем економіки, виробництва, освіти, комунікацій, бізнесу, спортивного менеджменту, охорони навколишнього середовища та здоров’я.

Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп’ютерної техніки та сучасними інформаційними технологіями, професійним опануванням іноземними мовами та перекладом у галузі відповідних професій.